Při slavnostním vítání občánků dostali rodiče pětadvaceti chlapců a osmadvaceti dívek pamětní list a fotografii, věcný dárek, jména přivítaných občánků s podpisy rodičů byly zaznamenány do Pamětní knihy města Frenštát pod Radhoštěm. „Slavnostní ráz významné události dodávala pravidelná hudební a pěvecká vystoupení dětí z pěveckého sboru Mateřídouška z Mateřské školy Školská čtvrť,“ uvedla Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm.

V tradici vítání občánků bude město pokračovat i v letošním roce. „Vítání občánků se stále těší oblibě rodičů, prarodičů i dalších členů rodin nově narozených dětí. Z jejich ohlasů je zřejmé, že slavnostní akt je pro ně příjemnou společenskou a rodinnou událostí a vnímají jej jako oficiální vstup svých potomků do občanské komunity našeho města. Proto chceme ve vítání občánků pokračovat i v letošním roce,“ sdělil starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin.

První letošní slavnostní vítaní občánků se uskuteční ve středu 13. února 2019. „Další termíny spolu s informacemi, jak se případní zájemci mohou přihlásit, budou postupně zveřejňovány na webových stránkách města, prostřednictvím komunikační platformy Mobilní rozhlas či budou k dispozici na odboru vnitřních věcí a školství Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm,“ doplnila Iva Vašendová.