Ve srovnání s jinými pobočkami je rozdíl patrný na první pohled. Prostor je bez „kójí“, pracoviště je rozdělené podle služeb, klienti přistupují na základě vyvolávacího systému. První dvě podobné pošty byly už otevřeny v Čechách, jedná se tedy teprve o třetí pobočku svého druhu v České republice.

Generální ředitel Pošty Roman Knap, který na otevření přijel, poděkoval všem, kteří se na výstavbě nové pošty podíleli. A také městu Odry, které přispělo svým dílem. „Takto má vypadat pošta budoucnosti, otevřená, komunikativní a flexibilní z toho pohledu, jak se dá vnitřní vybavení uspořádat,“ uvedl Roman Knap a dodal, že nový vzhled pošty bude ku prospěchu nejen zákazníkům, ale také zaměstnancům.

Starosta Oder Libor Helis zopakoval, že nová pošta v Odrách je nejmodernější na Moravě a ve Slezsku a dodal, že zaměstnanci pošty předtím museli pracovat dlouhou dobu v ne příliš vhodných podmínkách v budově v Radniční ulici. „Město usilovalo dlouhodobě o to, aby provozovna Odry měla nové prostory a nový vzhled,“ poznamenal Libor Helis a připomněl dřívější záměry města přemístit poštu například do místa, kde kdysi stávalo kino.

Už tehdy, před více než deseti lety, ale činily předpokládané náklady asi čtyřicet milionů korun. Město nakonec odkoupilo čtyřpětinový podíl obchodního domu od společnosti COOP a rozhodlo, že pošta se přemístí sem.

První schůzka k výstavbě nové pobočky České pošty se uskutečnila 4. srpna 2018, stavba začala 25. srpna 2021. Celkové náklady na přestavbu dosáhly bezmála 15 milionu korun včetně DPH. Rozdělili si je Česká pošta a město Odry.