Tři malí koledníci s křídou v ruce a se zapečetěnou schránkou. Tak dnes vypadají představitelé známých biblických postav Kašpara, Melichara a Baltazara. Úsilí necelých dvou tisíc skupinek, které pracovaly v rámci ostravsko-opavské Diecéze, vyneslo v minulém roce miliony korun. Nyní jsou koledníci ve finální fázi příprav na svou další pouť od domu k domu. Výtěžek Tříkrálové sbírky se nakonec přerozděluje ve prospěch jednotlivých Charit.

Přínos těchto koledníků je v dnešní době značný. „Ač se jedná o sbírku celostátní, má výrazný regionální dopad. Drtivá většina vybrané částky se vrací zpět místním Charitám na podporu jejich projektů,“ informuje Martin Hořínek, koordinátor Tříkrálové sbírky z Diecézní charity ostravsko-opavské. Oblastní charity podávají záměry na využití vykoledovaných prostředků, které poté posoudí Tříkrálová komise. „Kritériem je podpora charitního díla v dané oblasti,“ doplnil Hořínek.

Charity z těchto prostředků dokáží podporovat různé služby, které jsou využívané především lidmi, kteří se o sebe již nemohou plně postarat, nebo jsou v nouzi. Jsou to například pečovatelské služby, ošetřovatelské služby, domovy pokojného stáří nebo azylové domovy.
Finanční injekci v podobě šesti set tisíc korun pocítili v loňském roce také v Odrách. Tehdy za tyto prostředky nakoupila Charita Odry pro své klienty kompenzační pomůcky a hradila provozní a rozvojovou činnost svých zařízení.

V rámci Diecézní charity ostravsko-opavské se sbírky zúčastňuje sedmnáct oblastních Charit i z Novojičínska. Jsou to například Charita Odry, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice a Charita Hodslavice.

Tento rok připravila ostravsko-opavská Diecéze soutěž, která bude doprovázet letošní sbírku. Soutěž, která probíhá od pátku a končí jedenáctým lednem příštího roku, dává možnost malým i velkým nakreslit svou představu Tří králů, nebo vyfotografovat zážitek ze samotného koledávní. Výherce bude vybírat odborná porota. Všechny příspěvky budou zařazeny do slosování, které proběhne 13. ledna. „Soutěž je určena především pro koledníky. Zúčastnit se jí může však každý, kdo má jakoukoli spojitost s Tříkrálovou sbírkou a bydlí na území ostravsko-opavské diecéze,“ vysvětluje pravidla soutěže Martin Hořínek, který je diecézním koordinátorem Tříkrálové sbírky. „Zapojit se může nejen koledník, ale i vedoucí skupinky, rodič koledujícího dítěte nebo sám dárce,“ dodává Hořínek. Více informací o soutěži na http://tks.shp-ukrajina.cz/ v sekci Tříkrálová soutěž.