Další tříkrálový rekord byl pokořen! I když v pondělí 30. ledna zbývala poslední Charita, která neotevřela všechny pokladničky, dosavadní výnos překročil ten loňský. Zásluhu na tom má i Novojičínsko.

Podle pravidel Tříkrálové sbírky, kterou už dvanáct let pořádá Charita České republiky, se oblastním Charitám dostane 65 procent výtěžku. Na projekty diecézních Charit putuje 15 procent, na humanitární pomoc deset a po pěti na projekty pomoci organizované Sekretariátem Charity ČR a na režijní náklady na pořádání sbírky.

Například Charita Odry vykoledovala v loňském roce 1 145 358 korun, letos to bylo o zhruba 61 tisíc korun více. Oderská Charita tyto finanční prostředky využije následovně. „Pětašedesát procent připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry, na zřízení a podporu domácí hospicové péče a na podporu provozu skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska,“ deklaruje místní charita.

Novojičínská Charita nelenila

Letošním nováčkem byla Charita Nový Jičín, která vznikla teprve v lednu tohoto roku. „Letos jsme si poprvé Tříkrálovou sbírku organizovali sami, pod patronátem Charity Ostrava. Podařilo se nám pokrýt téměř celé město, až na několik výjimek. Věřím ale, že se budeme moci příští rok pochlubit stoprocentním pokrytím. Máme v plánu více spolupracovat se školami a hledat tak nové koledníky, kteří by nám mohli pomoci,“ uvedl místní koordinátor sbírky David Bartoň. Pro úplnost: Charita Nový Jičín vybrala s pomocí koledníků 221 110 korun a většina výtěžku půjde na přímou humanitární pomoc osobám bez přístřeší v Azylovém domě blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně a na celkovou podporu zmíněného zařízení, které provozuje Charita Ostrava.

Frenštát vybral méně

Oproti minulému roku zaznamenala mírný pokles výtěžku Charita Frenštát pod Radhoštěm. Ve Frenštátě a okolí vybrali koledníci o asi 16 tisíc korun méně než loni. Charita Kopřivnice včetně území bývalé hodslavické Charity získala od dárců 714 738 korun. Loni to bylo zhruba 790 tisíc korun. Vysvětlení tohoto rozdílu je podle ředitele kopřivnické Charity jednoduché. „Nekoledovali jsme v Novém Jičíně. Na druhé straně nám přibylo území Hodslavic a Hostašovic. Navíc ve většině obcí, kde jsme koledovali, došlo k mírnému navýšení výtěžku,“ konstatoval ředitel Miloslav Leško.

Charita Studénka letos díky pracovitým koledníkům vybrala 413 309 korun, což je o asi 10 tisíc korun více než loni.

Sbírka opět rekordní

Tříkráloví koledníci opětovně dokázali, že solidarita a potřeba pomáhat druhým mezi lidmi nevymřela. Nasvědčuje tomu fakt, že v celé ostravsko-opavské diecézi vybrali koledníci 12 266 110 korun. Toto číslo bude ještě vyšší, až se spočítá zbylých 20 procent pokladniček v Charitě Krnov.