Kdysi se hovořilo o zastřešení, nyní se to, co by se mělo dít na území, kde stojí frenštátský zimní stadion, nazývá slovem regenerace. V podstatě se za tím ale skrývá zplanýrování většiny tohoto území a jeho přichystání na případnou novou výstavbu.

Vzhledem k tomu, že i tato regenerace bude finančně poměrně nákladná, město využilo možnosti a vypracovalo žádost o dotaci na tuto akci. Schválení žádosti, která pokryje většinu nákladů, měli zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm na programu posledního zasedání.

„Při zpracování projektové dokumentace bylo řečeno, že není reálné odstranit pouze část tribuny. Buď se tribuna zcela zachová, nebo se zcela odstraní. Pro žádost jsme zvolili variantu s celkovým odstraněním tribuny. Na toto zastupitelstvo dáváme variantně usnesení, zda pokračovat v administraci podkladů pro uzavření smlouvy na dotaci na regeneraci tohoto území. Možností je také podání změny technického řešení ve smyslu zachování tribuny, žádost znovu posoudí regionální rada a ta to buď schválí, nebo ne," předestřela mimo jiné Hana Švecová, projektová manažerka Frenštátu pod Radhoštěm.

Pochyby

Odstranění tribuny ale odmítá, od chvíle, co se začalo hovořit o regeneraci, více zastupitelů.

„Co se týká železných prvků tribuny, tedy vlastní konstrukce, není v dezolátním stavu, jak bylo něk

Hana Švecová mu oponovala tím, že projektant řekl, že není realizovatelné, aby se část tribuny uřízla a část nechala. „Je to názor odborníka stavaře a zástupce odboru investic, pan Berger se s tím ztotožnil," poznamenala Hana Švecová. To, že by se tribuna mohla dále užívat, potvrdil na dotaz starostky Zdeňky Leščišinové i vedoucí frenštátské TJ a zastupitel Jiří Novotný. „Ta konstrukce je tak silná, že jí nějaká rez neuškodí," řekl Jiří Novotný.

Zastupitel Karel Míček již několikrát vyslovil obavu, že pokud zmizí tribuna, skončí ve Frenštátě pod Radhoštěm bruslení.

„Technické argumenty jsou liché. Ta tribuna je v pořádku. Když zmizí tribuna, mantinely a technologie, tak tam zůstane jen nějaký domeček. Po stadionu bude veta a už si nikdo nevzpomene, že tam nějaký stadion byl. Ta tribuna je jakousi kaucí. Bojím se toho, jak hlasování dopadne, protože už je to nastartováno tak, aby to zmizelo," uvedl Karel Míček.

Naopak radní Leo Bartoš přiznal, že změnil názor.

„Po semináři, kde jsme se tím zabývali, jsem o tom hodně přemýšlel. Mám k zimnímu stadionu vazbu, ale rozhodl jsem se, že podpořím návrh, aby se to zbořilo celé, protože ta tribuna je pro další koncepci, ať tam bude zimní stadion nebo sportovní hala nebo cokoliv jiného, nepoužitelná. Když to neodstraníme teď, tak to stejně odstraníme těsně před tím záměrem. A budeme mít obrovské starosti se zajištěním bezpečnosti a taky se to bude muset natřít, což bude stát peníze," vyjmenoval argumenty radní Bartoš.

Plocha k bruslení

Místostarosta Pavel Mička, jenž se možností regenerace území zimního stadionu zabývá, připomněl, že v předešlých letech město vynakládalo zhruba 1,2 milionu korun ročně, aby zimní stadion fungoval zhruba tři měsíce. Teď se našla možnost získat dotaci osmdesát procent a připravit si to území. To je ten hlavní důvod. Co s tribunou? Máme dvanáct kilometrů do Kopřivnice a Rožnova, kde jsou haly. Udělejme něco multifunkčního, co bude fungovat celý rok a co by se dalo na zimu zamrazit kvůli rekreačnímu bruslení. K tomu ta tribuna není třeba," zdůraznil Pavel Mička, jenž připomněl, že město mělo projekt na stadion v hodnotě 50 až 80 milionů korun. „Žádné rozhodnutí k tomu nebylo, tak jsem nabyl dojmu, že si zastupitelstvo neví rady," dodal místostarosta.

Do polemiky vstoupila starostka Leščišinová, která se zeptala, zda by pomohla deklarace, že na místě bude plocha k bruslení. To ale zpochybnil zastupitel Míček. „Dvanáct milionů korun, které byly vyčleněné na regeneraci stadionu, se za předchozího starosty rozplynulo do rozpočtu. Proklamace tohoto typu mohu brát jako gesto, ale to je vše," uvedl Karel Míček. Místostarosta poté ještě vysvětlil, že pokud by se část tribuny seřízla třeba o čtyři řady, jak požadovali někteří zastupitelé, musela by se tribuna nově podepřít, což by byla investice navíc. „Projektant řekl, že program je na revitalizaci území. Nikdo se nevyjádřil, co bude dál. Bude tam stát ta tribuna dalších dvacet let? Jednoúčelový stadion nemá smysl a hala je nákladná i na provoz. Myslím si, že by tam mělo být víceúčelové zařízení," zopakoval Pavel Mička v době, kdy již diskuze začínala být únavná, na což reagoval zastupitel Tom Káňa.

„Kdykoliv se tady zmíní zimní stadion, rozvine se v podstatě stejná debata v podstatě stejných lidí, a ten průběh už se dá odhadnout. Vzhledem k úctě k času nás všech ostatních bych nechal hlasovat," poznamenal zastupitel Káňa. V následném hlasování zastupitelé těsnou většinou schválili, aby město pokračovalo v podání žádosti o dotaci, s tím, že žádost se bude týkat projektu s odstraněním tribuny.

olikrát tvrzeno s tím, že brzy spadne. Tvrdím, že ta tribuna bude stát ještě dalších sto let. Samozřejmě z toho vyjímám dřevěné prvky. Neslyšel jsem zdůvodnění, proč může být tribuna jen celá, nebo žádná. Domnívám se, že odpálení části tribuny by nemělo být problémem. Podle mě ta tribuna využitelná je," nechal se slyšet zastupitel Jan Břuska.