Jaroslav Venzara, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor připomněl, že nedílnou součástí systému odpadového hospodářství v Příboře je informovanost a osvěta obyvatel města.

„Od začátku letošního roku byla podpora třídění komunálního odpadu rozšířena o nové propagační videospoty – hrané a dokumentární. Videospoty jsou zaměřeny na jednotlivé druhy komunálního odpadu, na třídění komodit jako jsou plasty a drobné kovy, papír, sklo, bioodpad, textil či elektro,“ pokračoval Jaroslav Venzara.

Minutové spoty, které pro město připravil režisér Zdeněk Vévoda ve spolupráci se scenáristou Milanem Cyroněm, zábavnou formou přibližují hlavní zásady separace komunálního odpadu. Průvodcem je herec Svatopluk Zatloukal.

„Vedle Svatopluka Zatloukala, který představuje bodrého bezdomovce, a tedy - v nadsázce řečeno - na slovo vzatého znalce problematiky třídění odpadu, jsme chtěli zapojit i osobnosti přímo z vedení města. Jsme rádi, že počáteční ostych překonali jak starosta města Jan Malík, tak místostarosta Pavel Netušil. Věříme, že i díky jejich účasti a zachycení příborských lokalit se nám diváky podaří nejen poučit, ale i pobavit," uvedli autoři miniseriálu.

Spoluautorka klipů Irena Nedomová ze studia Duyvis video dodala, že dokumentární spoty také ukazují, že v Příboře vytříděné komodity končí u konkrétních odběratelů.

„Ti nadále papír, sklo, plasty a další zpracovávají a předávají k následnému smysluplnému využití. Ve spotech si zároveň klademe otázku - neděláme to zbytečně? Odpověď je jasná - neděláme to zbytečně! Z klipů vyplývá, že Příboru a vlastně celé naší společnosti se třídit určitě vyplácí,“ zdůraznila Irena Nedomová.

Město nyní bude představovat zpracované videospoty na sociálních sítích. V rámci kampaně bude v zimních a jarních měsících tohoto roku prezentováno všech 14 krátkých spotů. Kampaň bude zacílena na všechny obyvatele Příbora. Předpokládá se, že denně by klipy mohlo zhlédnout 600 až 1700 lidí.