Slumeko Kopřivnice chce hospodařit efektivněji, proto zastavilo třídění odpadů

Dotřiďovací linka je pozastavena od začátku letošního roku. „Vytříděné suroviny zkoušíme vozit do dotřiďovací linky Ekopack Ostrava, plasty pak do dvou míst, do Asy Vratimov a Nelsen Třinec,“ uvedl ředitel Slumeka Karel Březina, který upozornil zároveň na to, že sběrný dvůr zůstává plně funkční.

Důvod, proč Slumeko již vprosinci začalo částečně vozit vytříděné suroviny jinam, je především ekonomický. „Zkoušíme zda-li by nějaký jiný způsob nebyl ekonomičtější. I vté ekologii hledáme levnější možnosti,“ poukázal.

Zda se nový způsob osvědčí, se bude vědět přibližně za měsíc. „Do konce ledna, maximálně do poloviny února budeme mít výsledky,“ podotkl Březina. Podle něj není důvodem jejich rozhodnutí skutečnost, že by město Slumeku snížilo finance z rozpočtu. „Tím to zapříčiněné není,“ dodal. Přesto jim ale peněz od města pro letošní rok zřejmě ubude. „Předběžně víme, že se nám snížily, rozpočet ale ještě není schválený,“ poukázal Březina.

Co bude sdotřiďovací linkou, pokud činnost ukončí úplně, neřekl. „Nedovolím si říct, co sní bude, kdyby se zavřela. O tom musí rozhodnout město,“ řekl.

Se situací není příliš spokojený místostarosta Kopřivnice Zdeněk Krajčír. „Mně se to úplně nelíbí,“ podotkl Krajčír stím, že výstavba linky nebyla nejlevnější. Uvedl také, že město zatím nemá plán co slinkou dál vpřípadě ukončení její činnosti. „Myslím, že je to uzavření dočasné. Město bude zvažovat, jestli ji bude financovat dál,“ uzavřel.

Na dotřiďovací lince pracovalo sedm zaměstnanců. „Dva byli propuštěni, končila jim smlouva. Ostatní byli přesunuti na odpady ve firmě,“ nastínil Březina.