Průvod přivítal starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký, který se s dalšími zástupci vedení města připojil, aby společně obešli Masarykovo náměstí. Přítomní si vyslechli příběh Tří králů, kterak přinesli dary narozenému Ježíši, a poté Marcel Brož, ředitel Charity Nový, Jičín zahájil sbírku.

Do Tříkrálové sbírky se na Novojičínsku letos zapojují Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách a ve Studénce. V každé oblasti budou kasičky v kostelích, na úřadech, obchodech či veřejných místech. Nejvíce, 214, je jich v Odrách a blízkém okolí. Přispět je také možné dalšími způsoby: prostřednictvím Online koledy, zasláním dárcovské SMS, zasláním bezhotovostního daru složenkou nebo převodem na sbírkový účet anebo přímo koledníkům při jejich návštěvě domácnosti.

Výtěžky použijí jednotlivé Charity pro různé potřeby, například ve Frenštátě pod Radhoštěm na pořízení automobilu pro sestřičky, v Kopřivnici na podporu péče o seniory v terénní službě, v Novém Jičíně na přímou pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí nebo na aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo, v Odrách na obnovu a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, ve Studénce třeba na výstavbu nové budovy – Domu sv. Jáchyma, a na různé další věci.

Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000, a to pouze v olomoucké arcidiecézi, poté se rozšířila do celé České republiky. Ta letošní je od 1. ledna do 15. ledna.