Desátý ročník Tříkrálové sbírky byl rekordní na celé severní Moravě. V rámci Diecézní charity ostravsko-opavské vybrali koledníci 11 119 755 korun. Jen na Novojičínsku přispěli lidé charitě 3 211 tisíc korun, které půjdou z větší části na záměry oblastních charit. Peníze také pomůžou obětem zemětřesení na Haiti či zafinancují projekty České charity a diecézních charit.

Letošní sbírka byla pro ostravsko-opavskou charitu rekordní. „Jedná se o nejvyšší vykoledovanou částku v historii Tříkrálové sbírky v naší diecézi,“ uvedl po uveřejnění konečných výsledků koledování diecézní koordinátor Martin Hořínek s tím, že doposud nejvyšší výnos je datován k roku 2005 a byl překonán o 204 256 korun. „Když se rozbíhala na začátku ledna letošní Tříkrálová sbírka, skrytě jsem si přál, aby podobně jako v minulém roce překročila alespoň o pár tisíc hranici 10 miliónů. S ohledem na následky hospodářské krize a vysokou nezaměstnanost v našem regionu jsem se domníval, že tato meta je téměř nesplnitelná,“ přiznal ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. Jeho obavy se naštěstí nevyplnily. Rekordní výtěžek ukázal, že i přes hospodářskou krizi a zejména pro Novojičínsko nepříznivý rok 2009, se dokáží lidé obětovat a pomoci těm, kteří si sami pomoci neumí.

Pomoc putuje na Haiti

Část výtěžku se rozhodly oblastní charity věnovat lidem na Haiti. Například kopřivnická charita odesílá padesát tisíc korun z výtěžku sbírky. Charita Studénka se rozhodla pro částku dvacet tisíc korun. Svým dílem přispějí také další místní charity, jako je Frenštátská nebo oderská. „Jsem velmi potěšen, že naši ředitelé oblastních charit pružně reagovali na potřebu pomoci zemětřesením postiženým obyvatelům Haiti a část svého výtěžku věnovali na konto této pomoci, a to na úkor svých charitativních záměrů, které chtěli realizovat ve svých oblastech působení,“ přiblířil ředitel Curylo.
Charity mají s penězi své úmysly

Charita, působící ve Frenštátě pod Radhoštěm věnuje svou část financí na podporu péče o seniory a na pomoc pro sociálně potřebné. „Přijel k nám například jeden bezdomovec z Polska. Byl zmatený a hladový. Takže jsme mu koupili jídlo, dali mu nějaké šaty a koupili jízdenku zpátky,“ vysvětlila podstatu pomoci pro sociálně potřebné ředitelka Lenka Tabachová, která vyjádřila mírné překvapení nad výší vykoledované částky. Frenštát, společně s Krnovem totiž zaznamenal největší procentuální nárůst výnosu z celé diecéze.
Kopřivnice se chystá podpořit sociální výpomoc ve svém regionu. „Další pomoc, třicet tisíc korun, poputuje pro Dům pokojného stáří v Mořkově. Chceme také koupit nový vůz pro pečovatelskou službu a věnovat peníze na péči o seniory a na zajištění ošetřovatelské služby,“ popsal ředitel charity Miloslav Leško a dodal, že se vybralo letos více, než předpokládali, je tedy možné, že budou své záměry rozšiřovat.

Odry zaplatí brožurky

Informační letáčky plánuje vytvořit oderská charita. Kromě podpory služeb seniorům a nakoupení nových kompenzačních pomůcek tak nabídnou celistvější informace. „Peníze použijeme na reklamní brožurku pro obyvatele Oderska, Vítkovska a Budišovska, aby věděli o našich službách,“ sdělil ředitel Charity Odry Petr Kučerka. O několik tisíc korun však vykoledovaly méně, než loni. Odry totiž postoupily region Bruntálska Charitě Krnov. „Vloni jsme tam vybrali asi osmdesát tisíc korun,“ dodal Kučerka.

Studénecká charita se bude v letošním roce věnovat nové metodě bazální stimluace. Právě tu budou zvětšiny financovat z výtěžku sbírky. „Je to nová metoda v rámci Evropské Unie. Jedná se o to, že se chodí za lidmi po mozkové příhodě, nebo dětmi s nějakou retardací, hendikepem nebo s různým pohybovým onemocněním, a speciálně se masírují, pracovnice se jich dotýká a tím se stimulují různá místa na těle. Ten člověk se pak lépe pohybuje, reaguje a podobně,“ vysvětlila Anna Šikulová z Charity Studénka.

Charita Hodslavice předložila Tříkrálové komisi tři záměry, které by se realizovaly ze sbírky. Jedním z nich je dofinancování stavebních prací na Středisku dětí a mládeže, další je podpora provozu tohoto střediska a třetím záměrem je podpora péče o seniory a nemocné.