Díky fondům Evropské unie mohla obec Trojanovice v loňském roce postavit sběrný dům v hodnotě deset milionů korun. Nyní Trojanovice disponují s další nemalou finanční částkou a tu hodlají využít na sběr a třídění druhotně využitelných odpadů. „Tento projekt má zvýšit množství míst na separování odpadu, zvýšit kapacitu sběrných míst a zlepšit jejich obslužnost i estetickou úroveň. Zároveň vznikne doplňkový pytlový sběr druhotně využitelného odpadu,“ informoval o projektu starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Peníze Evropské unie využila obec na nákup 130 kontejnerů na 21 sběrných míst. Jsou to kontejnery na plast, papír, nápojový karton, bílé a barevné sklo a kovy, které mohou občané nově využívat. „Taky jsme koupili nové nákladní vozidlo, které je vhodné i do horských podmínek s hákem na natahování kontejnerů a sněhovou radlicí,“ prozradil Novotný. „Auto budeme využívat na svoz separovaného odpadu, kontejnerů na sutě, odhrnování sněhu, ale i na ostatní práce,“ popsal starosta Novotný.

Evropská unie podpořila dotací obci také pytlový sběr plastu, nápojového kartonu, papíru a bioodpadu. Tento sběr začne fungovat 1. ledna 2009 a bude na bázi bonusů pro občany. „Za pytel vytříděného plastu odečteme občanům o ročního paušálu deset až patnáct korun. Nápojový karton znamená úlevu pět až deset korun a za deset kilo papíru odečteme také deset korun,“ popsal systém Novotný s tím, že cenové rozpětí záleží na tom, zda lidé pytle odevzdají ve sběrném dvoře nebo na sběrném místě.“Chceme takto občany motivovat, aby si mohli tříděním odpadů aktivně snížit poplatek,“ vysvětlil Novotný. Současně dodal, že bioodpad zvýhodněn sice nebude, ale jak na něj, tak na ostatní odpad, budou mít lidé pytle k dispozici zdarma. „Celý systém je zaveden na dobrovolnosti, takže si lidé můžou sami vybrat, jestli budou třídit do barevných kontejnerů bez zvýhodnění nebo do pytlů, a tím pádem budou mít úlevy,“ dodal Novotný.

Svoz odpadu bude obec provádět na vlastní náklady ze všech sběrných míst. Podle starosty podpořila Evropská unie projekt, který zlepší stav životního prostředí v Trojanovicích. „Občané mají nové možnosti, jak likvidovat odpad. Očekáváme, že lidé nebudou likvidovat stavební odpad v místních potocích a že se sníží počet černých skládek,“ vyjádřil na závěr své přesvědčení starosta Novotný.