Radní definitivně rozhodli o tom, že ani Trúba ani Jaroňkova útulna, se v letošním roce zavírat nebudou. Vedení města tak ukončilo spekulace o tom, nakolik plánovaná rekonstrukce útulny naruší letošní hlavní turistickou sezonu. „Oba zmíněné objekty budou po celý rok 2014 v provozu.

Opravu útulny jsme přesunuli na příští rok. Pokusíme se, aby práce začaly, co nejdříve nám počasí dovolí. Samotný provoz věže tak snad omezíme jen minimálně," uvádí starosta města Jan Socha v oficiální zprávě z rady města, která se sešla v úterý 29. dubna.

Vzápětí doplnil, jak radnice naloží se získanou dotací, původně určenou na opravu útulny: „Finanční prostředky budou vyčerpány na jiné objekty ve Štramberku, takže o získané peníze nepřijdeme. Navíc se chystáme podniknout další kroky proto, abychom podobnou dotaci získali i v příštím roce." Pokud tento záměr nevyjde, bude muset radnice opravu chátrající útulny s největší pravděpodobností financovat z rozpočtu města.