Ačkoli mají mnozí obyvatelé slovo tržnice spojeno také se zbožím v podobě plastových hraček, užitečných věcí za třicet korun anebo ponožkami, mohou být místní zatím v klidu. Radnice totiž počítá s tím, že bude na tržnici umožněn pouze prodej regionálních potravin, potravin s takzvanou přidanou hodnotou, přebytků ze zahrad a místní řemeslné výrobky.

„Naším cílem je tržní prodej zkulturnit a také oživit naše náměstí. Jedná se o dočasné řešení, jelikož do budoucna je plánováno vybudování tržnice v prostoru nádvoří zámku, a to po jeho rekonstrukci,“ vysvětlil starosta Bílovce Petr Klimek. Tržnice na náměstí by měla nahradit stávající tržiště v areálu letního kina, kde se pod stany prodávaly potraviny, ale i květiny a zelenina. „Rada města schválila tržní řád, a ten s účinností od prvního prosince neumožňuje prodej jinde než v tržnici, takže prodej v prostorách letního kina bude zrušen a přesunut do prodejních stánků na náměstí,“ dodal Klimek.

V praxi to zatím vypadalo tak, že současný prodej v letním kině nebyl aktivitou města, a neplynul mu z něj žádný příjem. Od prosince si město bude za každý den pronájmu jednoho stánku účtovat 100 korun. Prodejce, který chce stánku využít, musí kontaktovat finanční odbor bíloveckého úřadu, kde s ním bude sepsána smlouva o krátkodobém nájmu prodejního stánku. Pro lepší kontrolu nad tím, co a kdo bude prodávat, si město vyhradilo právo uchazeče o stánek, a potažmo místo na tržnici, odmítnout.

Sám starosta města si nemyslí, že by se tím zkomplikovala pozice prodejců v kamenných obchodech, a vysvětluje to tím, že se jedná o prodej zemědělských výrobků. S tímto názorem však nesouhlasí někteří zastupitelé, kteří svůj postoj vyjádřili na nedávném zasedání.

Tržnice bude na náměstí fungovat od pondělí do soboty v čase od 7 do 18 hodin a lidé ji najdou u památníku obětem 2. světové války.

Pokud se vše uskuteční podle plánu, bude Bílovec zřejmě jediným městem Novojičínska, které bude mít tržnici na náměstí.