Týden pro inkluzi, jež pořádá organizace Rytmus a Quip – Společnost pro změnu, chce především poukázat na různorodost v našich školách a hledat způsoby překračování překážek v učení. „Společně chceme podpořit myšlenku školní inkluze – začleňování žáků s různým typem znevýhodnění do klasických základních a středních škol,“ stojí na stránkách věnovaných této celotýdenní akce.

Základní škola na Dukelské ulici v Příboře se rozhodla v první říjnový týden uspořádat různé osvětové akce, znichž jedna se uskuteční již ve středu 1. října. Učitelé s žáky pořádají Den stromů, což jen podtrhuje přívlastek Ekoškola, kterým se školní zařízení může pyšnit.To uděluje Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza. „Děláme to z důvodů, abychom si zkrášlili školní prostředí, aby nám to tady více kvetlo, a také, aby to bylo místo pro všechny. Připojíme se tak k celé akci,“ sdělila Pavla Rýdlová, učitelka z příborské školy na Dukelské ulici, a dodala, že program začíná již v osm hodin. Ve školní zahradě se vysadí dvanáct stromů a keřů, a každý z nich bude mít svého patrona. V naučné Stezce stromů v místní zahradě tak nebude chybět například jabloň, bříza, lípa či rybíz a angrešt. „Připravíme rozmístění stromů a vykopání jam, zhotovení a umístění popisek stromů a keřů,“ informuje program základní školy.

Den stromů, který se koná oficiálně již od roku 1951 a pro Českou republiku připadá na 20. říjen, nebude v příborské ekoškole jedinou akcí v projektu Týden pro inkluzi. „V pátek navštíví naši žáci tradiční základní školu a oni nám ukáží, co umí, co zvládnou. Poté žáci jiných škol navštíví naši školu, kde budeme mít připravené pásmo písniček, básní, tanců, ať jiní vidí, co zvládnou naši žáci,“ dodala učitelka Pavla Rýdlová.
Týden pro inkluzi bude probíhat celý tento týden, až do neděle 5. října, a kromě České republiky se zapojí také například země, jako Německo, Slovensko či Jihoafrická republika.