V uplynulých dnech se u popelnic a kontejnerů v Kopřivnici objevily nové cedule, které vzhledem připomínají zákazovou dopravní značku. Město nechalo prostory kolem popelnic osázet značkami proto, aby lidé lépe věděli, jak nakládat s určitými druhy odpadu. „Nevím, jestli to něčemu pomůže. Plno lidí stejně neseparuje a nijak je separovat nedonutíte,“ myslí si starší muž, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Na tabulích tak lidé najdou nejen symboly toho, co nemají nechávat povalovat okolo popelnic, ale také provozní dobu a kontakt sběrného dvora, kde je možné zdarma a legálně se netradičního odpadu zbavit.

Celkem bylo do Vánoc po městě rozmístěno deset těchto informačních značek a stojí především na místech, kde byly s odpadem v okolí popelnic dlouhodobě největší problémy, jako například na ulicích Francouzská, Osvoboditelů, Horní, Obránců míru či v Lubině u hřiště. Pokud prý budou mít značky úspěch ve stávajících lokalitách, je možné, že se objeví i na jiných místech. Dalších deset cedulí, které budou zakazovat odhazování biologického odpadu, se objeví v průběhu roku v blízkosti zahrádkářských kolonií.

Cedule, které mají pomoci omezit vznik nelegálních skládek, byly hrazeny z městské pokladny. Kopřivnice na ně ze své peněženky poskytla více než 46 tisíc korun.