Podařilo se jim totiž uspět při žádosti o grant na vzdělávací projekt k rámcovým vzdělávacím programům. „Jedeme tam nasbírat především zkušenosti. Pracují tam totiž na úplně jiném základě,“ nastínil Vladimír Vondráček, ředitel ZUŠ Frenštát.

Projekt, který bude řízen a koordinován z Rýmařova, bude v říjnu zakončen finální konferencí, na kterou přijedou i norští partneři. Pozvány jsou i další významné osobnosti - velvyslanec Norského království, hejtman Moravskoslezského kraje, pedagogové českých uměleckých a pedagogických vysokých škol.

„V Norsku totiž již obdoba českých rámcových vzdělávacích programů nějakou dobu existuje a my bychom chtěli tamní zkušenosti využít pro naše školství. Nehledě na fakt, že český systém uměleckého vzdělávání je v Evropě i ve světě zcela ojedinělý a následováníhodný a my bychom na oplátku rádi naši představu o uměleckém vzdělávání exportovali do zahraničí. O tom, že se rozhodně máme čím chlubit, není nejmenších pochyb,“ sdělil ředitel rýmařovské ZUŠ Jiří Taufer.

Zavádění rámcových programů do českého školství znamená naprosto vynikající příležitost zkvalitnit výuku a pocítit by to nakonec měly především děti. „Vycházíme z toho, že změna výuky podle rámcového a školního vzdělávacího programu se netýká až tolik školy samotné, natož dětí, ale v první řadě profesní změny v myšlení nás učitelů. Něco takového se však neobejde bez vzdělávacích aktivit, které sami sobě umožníme. Představa, že učitel je profesně připravený a hotový poté, když absolvuje nějakou školu, je úsměvná,“ doplnil Jiří Taufer. (taj, lok, iva)