Fulnek Kvůli schvalování územního plánu i některým dalším věcem se zastupitelé Fulneku sešli v mimořádném termínu, ve čtvrtek 18. července. „Nejprve je nutné ověřit, zda je územní plán v souladu s politikou územního rozvoje Moravskoslezského kraje a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Zastupitelstvo musí rozhodnout o námitkách podaných ke konceptu při třech veřejných projednáních. Na závěr má možnost vydat, nebo zamítnout tento územní plán," předestřela v úvodu Jana Šuláková ze Stavebního úřadu v Odrách, který je takzvaným pořizovatelem územního plánu pro Fulnek.

Trvalo to dlouho…

Jana Šuláková tak nasměrovala k ukončení proces, který se táhne už od roku 2004, což zhruba před dvěma roky kritizovala ve Fulneku i vedoucí oderského stavebního úřadu Ivana Pinkasová. „To je podle mě velmi dlouhá doba na pořízení územního plánu. A pokud obec územní plán nemá nebo ho má starý, vždy nějaký problém," řekla, aniž by tušila, že jí řízená instituce se bude fulneckým územním plánem zabývat ještě dva roky.

Jana Šuláková poté připomněla námitky, které došly ke konceptu územního plánu, a námitky, které zazněly při veřejných projednáváních územního plánu, a sdělila, jak bylo s námitkami naloženo.

Námitky měly různý charakter. Například jeden vlastník chtěl začlenit pozemky do plochy bydlení, pozemky ale nebyly v návaznosti na plochu bydlení, nýbrž na plochu výroby, jiný podatel zase chtěl zařazení pozemku do plochy výroby, přičemž plocha byla zařazena do plochy smíšené. Námitek bylo celkem 34.

To, jak současný územní plán vypadá, lehce kritizoval zastupitel Jan Mariánek, zároveň ale zdůraznil, že bude hlasovat pro jeho přijetí. „Ten materiál je, jaký je. Odrazily se na něm změny, které se na radnici a v zastupitelstvu udály. Vyměnila se tady celá vládnoucí garnitura. Předem se omlouvám obyvatelům, kterých se to dotkne, ale neschválený územní plán má dopady na další rozvoj města," nechal se slyšet Jan Mariánek.

Zastupitel Jiří Dener řekl, že za určitých finančních podmínek mohou obyvatelé podat návrhy na změny v územním plánu. Jana Šuláková ovšem upozornila, že o každém návrhu sice rozhoduje zastupitelstvo, ale stanovisko k němu vydává úřad územního plánování, v tomto případě tedy oderský stavební úřad. „Nemůžeme dát například kladné stanovisko k návrhu na vymezení nových ploch, pokud tento je druh plochy v územním plánu v dostatečném rozsahu vymezený, a není pro tento účel využitý. Takže například dokud se některé plochy pro bydlení nezastaví, tak nelze rozjíždět nové změny v této věci. Takovou změnu by okamžitě napadnul nadřazený orgán," uvedla Jana Šuláková.

Všichni přítomní zastupitelé nakonec nový územní plán schválili.