V Kopřivnici mizí poslední zbytky zimy. Důvodem je zahájení úklidu komunikací, chodníků a parkovišť. Stejně jako v předchozích letech, jarní úklid města probíhá po etapách.

Jednotlivé úseky byly minimálně týden před zahájením čištění označeny cedulí, oznamující, co se bude v následujících dnech dít. Zejména na parkovištích tak měli motoristé povinnost zaparkovat svůj vůz na určitou dobu někde jinde. Ty, kteří to i přes upozornění neudělali, čeká, stejně jako v minulých letech, odtah jejich čtyřkolého miláčka. „Pokud vlastník vozidla dostatečným způsobem neprokáže, že v době od instalace přechodných dopravních značek do doby začátku platnosti zákazu stání nemohl vozidlo přeparkovat, bude hradit odtažení svého vozidla a navíc také pokutu za provedený přestupek,“ uvedl Vladimír Pustka ze společnosti Slumeko. Přestupky bude na místě řešit městská policie, odtah vozidel bude provádět technicky uzpůsobené vozidlo správce místních komunikací.

Tisková mluvčí kopřivnické radnice vzápětí doplnila, že pokud odtažené vozy nebudou vlastníkem vyzvednuty ještě tentýž den během dopoledne, vrátí je sami pracovníci firmy Slumeko zpět na místo odtahu. Majitelé ovšem za tuto službu zaplatí dvojnásobek ceny, kterou by museli vydat jen za odtah. Ceny odtahu přitom nejsou zrovna nízké. „Samotný odtah vozidla vyjde vlastníka na tisíc korun. Za první den parkování na odtahovém parkovišti je účtováno osmdesát korun. V případě odtahu vozidla tam a zpět bude tedy fakturováno dva tisíce osmdesát korun,“ upřesnila částky Dagmar Šmiřáková z kopřivnického Odboru majetku města. Vzápětí dodala, že k vracení vozidel na místo odtahu přistoupilo město na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.

Odtažená vozidla najdou obyvatelé Kopřivnice na parkovišti, které bylo pro tyto účely zřízeno v areálu firmy Slumeko naproti Kauflandu, na adrese Štefánikova 58.