DOMY S HISTORIÍ

Ulice Úzká vede od pěšího průchodu pod radnicí v těsné blízkosti informačního centra směrem k městské tržnici. Na ulici se mimo jiné nachází vstup do Hotelu Praha pro ubytované. „Již k roku 1673 se ve starých městských listinách hovoří o prostorách dnešní Úzké ulice jako o Židovské hradbě - Juden Bastei.

Na začátku osmnáctého století tento pomístní název vytlačilo jméno Židovská ulice - Judengasse. Právě v těchto místech byl v převážně přízemních domcích vyhrazen prostor pro obývání židovské obce, která byla již roku 1562 na rozkaz císaře Ferdinanda I. poprvé vypovězena z města,“ okomentoval minulost této části města historik Radek Polák z Muzea Novojičínska.

Přesto příznačný název neslo toto místo až do druhé poloviny devatenáctého století. V roce 1879 dostala ulice jméno Zillichgasse, podle novojičínského purkmistra a zakladatele dívčí školy Heinricha Zillicha. Cedule s názvem se nezměnila až do roku 1939, kdy se přejmenovala na Grillparzergasse, a to podle dramatika Franze Grillparzera, který ve městě a okolí občas pobýval.

„Název ulice byl změněn již v roce 1945, podle smutné dominanty těchto míst, na Vězeňskou ulici. Ještě před rokem 1966 získala tato ulice svůj dnešní název Úzká,“ doplnil na závěr historik Polách.