DOMY S HISTORIÍ

Původní název této části Nového Jičína byl Söhlnergasse (Žilinská ulice), zmínky o ní jsou již z roku 1581 a součástí ulice bylo i osmnáct renesančních domů. „Mezi ně patři známý dům soukeníků, který zde stával ještě ve druhé polovině dvacátého století. Vstupní portál s monogramem MR a letopočtem 1595 je dodnes uchován ve sbírkách Muzea Novojičínska,“ popsal část historie Radek Polách z Muzea Novojičínska. Až do 20. století protékal podél ulice mlýnský náhon, lemovaný březovou alejí. Nechyběly také starobylé rybníky v místech dnešní továrny Tonak, jež se v průběhu 17. a 18. století postupně proměnily v zahrady.

„Podle rybích sádek se v roce 1699 poprvé objevuje nový název ulice Hältergasse – ulice Na sádkách, který až do roku 1879 nahradil předchozí. Následně se ulice přejmenovala na Fabrikgasse – Tovární ulice, protože její jižní část končila před hlavním vstupem do Hückelovy továrny na klobouky,“ pokračuje Polách. Ten zároveň dodává, že právě přístupová komunikace byla, vedle železnice, jedním z vedlejších faktorů vzestupu kloboučnické továrny.

V roce 1939 byla ulice přejmenována zpět na Hältergasse, po šesti letech, v roce 1945 však získala současný název Zborovská. Dneska jde o hlavní příjezdovou cestu z Valašského Meziříčí a hlavní viditelnou dominantou zůstal pouze kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru Nového Jičína.