Obsáhlá publikace autorů Oldřicha Sobka a Petra Horáka přináší na více než dvou stovkách stran mnoho informací o životě v dnešní části Novojičínska za 2. světové války. Kniha obsahuje desítky fotografií a řadu příběhů a je svým způsobem unikátní.

Nápad vytvořit dílo, které by připomnělo část dějin Libhoště, přišel od učitele a zastupitele Libhoště Petra Horáka. „Loni na podzim padla na celostátní konferenci rusistů připomínka, že následujícího roku si budeme připomínat 75. výročí od konce 2. světové války. Při jmenování vlastivědného pracovníka Oldřicha Sobka čestným občanem obce Libhošť, loni 28. října, jsem si navíc uvědomil, že tento badatel věnoval tematice druhé světové války velkou pozornost. Jeho texty byly však roztroušeny ve dvaceti ročnících místního periodika Libhošťský zpravodaj, a mně přišlo jako velká škoda veškeré poznatky pana Sobka neshromáždit a nepředstavit v souborné, reprezentativně pojaté publikaci,“ sdělil Petr Horák, jenž si v tu chvíli uvědomoval, že zejména díky letitému badatelskému úsilí Oldřicha Sobka je možné dějiny 2. světové války v Libhošti popsat o mnoho celistvěji a poutavěji, než tomu může být ve většině okolních obcí.

Dostihový trenér Radek Holčák ze stáje Valencio ve Velkých Karlovicích s dvanáctiletým hnědákem Hegnusem, který je jedním z favoritů jubilejního 130. ročníku Velké pardubické; Velké Karlovice, pátek 9. října 2020
Budou komorní, říkají Holčákovi o dostizích roku. Do Pardubic vezou 15 koní

Na začátku listopadu 2019 se pustil do práce. Nastala doba bádání v archivech, například ve Vojenském historickém v Praze, v Zemském archivu Opava, ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně, autoři ale oslovili také Muzeum Novojičínska a rovněž soukromé osoby. „Bylo třeba navštívit rodinné příslušníky některých osob, zmíněných v knize. V několika případech se ještě podařilo zastihnout a vyzpovídat i přímé pamětníky válečných událostí. Lidé nám rovněž ochotně zapůjčili fotografie a další materiál,“ pokračoval Petr Horák a dodal, že kromě textů, které publikoval od roku 1999 ve zpravodaji, Oldřich Sobek od stejné doby natáčel také rozhovory s pamětníky, které jsou v knize rovněž použity.

Kniha vyšla v nákladu 250 kusů a obec ni chce využívat hlavně k propagaci a k osvětovým účelům. Část nákladu je k zakoupení na obecním úřadu a na místní poště, část byla věnována spolupracujícím institucím a odborníkům. Knihu věnují představitelé obce významným návštěvám,“ doplnil Petr Horák s tím, že v dubnu byla publikace dokončená.

Stodolní ulice 9. října 2020 v Ostravě. Policie kontroluje uzavření vnitřních prostor ve 20:00.
Vyčůrat, pomodlit a ... před bar! Jak dodržují "večerku" na Stodolní v Ostravě?

Oficiální křest knihy se měl uskutečnit v květnu při připomínce 75. výročí konce 2. světové války. Oldřich Sobek však 27. dubna v 83 letech zemřel a k tomu bylo nutné respektovat opatření proti šíření koronaviru. K jakémusi představení knihy tak došlo 27. září při naučném turistickém pochodu. „Část obsahu jsme využili do informačních panelů, které představovaly různé aspekty života v obci a okolí během 2. světové války. Účastníci turistického pochodu měli za úkol s infopanely pracovat a hledat v nich odpovědi na různé otázky,“ dodal Petr Horák.