Zhruba tři a půl roku trvá kauza výběrového řízení nazvaného „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice".

Nyní ji rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zřejmě nasměrovalo ke konci. Město musí uznat výsledky zadávacího řízení.

Únor 2012

Vše začalo v únoru 2012, kdy město Kopřivnice nechalo podle zákona zveřejnit zadávací řízení na zakázku, jejímž předmětem bylo zajišťování, poskytování a provádění služeb, činností, prací a dodávek pro město Kopřivnici a místní části Lubinu, Vlčovice a Mniší.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 200 milionů korun bez DPH a počítalo se se smlouvou na dobu neurčitou.

Město přikročilo k tomuto řízení po výsledcích auditu u stávajícího dodavatele těchto služeb, společnosti SLUMEKO, v níž má stoprocentní podíl.

Hlavním kritériem zadávacího řízení byla cena. Tu nejnižší z pětice uchazečů, ve výši téměř 39 milionů korun, nabídlo sdružení A.S.A. komunální služby pro město Kopřivnici.

Srpen 2012

Jenže v srpnu 2012 Rada města Kopřivnice zadávací řízení zrušila, proti čemuž podalo sdružení A.S.A. námitku.

„Zadavatel rozhodnutím ze dne 3. 9. 2012 podaným námitkám vyhověl, zrušil tak své rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a dále pokračoval v zadávacím řízení," stojí v textu konečného rozhodnutí ÚOHS s tím, že na základě hodnotící komise rada města dne 21. září 2012 na 56. schůzi městské rady rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky.

Jenže na 100. schůzi dne 18. dubna 2014 Rada města Kopřivnice rozhodla o zrušení zadávacího řízení. Případem se zabýval ÚOHS, který nejprve rozhodl a pak také své rozhodnutí zrušil, a před několika dny pak vydal verdikt, který je snad konečný.

„Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele města Kopřivnice, uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 citovaného zákona ruší rozhodnutí ze dne 18. 4. 2014 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice," oznamuje v rozhodnutí místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová. Město má navíc zaplatit 30 tisíc korun za náklady na řízení.

Město uposlechne

„Město respektuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jedná s vítěznou společností A.S.A. o uzavření realizační smlouvy. Společnost A.S.A. netrvá na patnáctidenní lhůtě pro podpis realizační smlouvy obě strany jsou si vědomy, že nejde o jednoduchou záležitost, neboť smlouva se musí upravit v souvislosti s časovým odstupem od vyhlášení soutěže," uvedl pro Novojičínský deník starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný, jenž doplnil, že další fungování městské společnosti SLUMEKO se odvine od dohody se společností A.S.A.