Velké zaměřování a vyměřování zažila během letošního roku Stará Ves, místní část Bílovce. Probíhá tam totiž komplexní pozemková úprava. Jejím cílem je mimo jiné uspořádání vlastnických práv, věcných břemen, scelení či dělení pozemků či zabezpečení přístupnosti k pozemkům.

„Zpracováváme pozemkovou úpravu ve Staré Vsi. Je to práce zhruba na tři až čtyři roky. Je to něco podobného jako územní plán, ale v trošku jiné formě," vysvětlil pan Hanousek, zpracovatel komplexních pozemkových úprav.

Stavby i opravy

Navrženo bylo několik úprav a novinek, jež by měly obec ochránit třeba před velkou vodou. Komplexní pozemkové úpravy také řeší polní cesty a zpřístupňování pozemků.

„Každý zemědělský pozemek musí být přístupný, musí k němu být cesta," upozornil zpracovatel s tím, že město požadovalo, aby byly stávající cesty zpevněny a zrekonstruovány.

Hlavních polních cest je v obci přes šest kilometrů. „Většinou jsou zpevněné, takže se jen upraví a vylepší, třeba asfaltovou vrstvou," uvedl pan Hanousek. Vedlejších polních cest je však téměř třicet kilometrů, a i ty se většinou musí nějak upravit. Jejich součástí budou biokoridory, mělké přejezdy a příkopy ve svazích, a počítá se také s protierozní ochranou. V budoucnu se plánuje také stavba suché nádrže, jež by měla obec ochránit před povodněmi.

Až 48 tisíc kubíků vody

Nádrž by měla pojmout až 48 tisíc kubíků vody, její hráz by měla být vysoká devět metrů a dlouhá má být 75 metrů. V nádrži bude jen minimum vody, jejím úkolem totiž bude zplošťovat případnou povodňovou vlnu. „Vyrovnávací nádrž je navržena v lesních pozemcích, kde se nejprve musí odlesnit tři až čtyři hektary," nastínil zpracovatel. V blízkosti vytypované lokality teče potůček, který při silnějších přívalových deštích splavuje vodu z polí, a ta pak ohrožuje obec. Nádrž by to měla regulovat.

K navrženým opatřením se vyjadřovali bílovečtí zastupitelé, schválit je však musí také další orgány, správci sítí i majitelé jednotlivých pozemků.

„Od vlastníků musíme mít stoprocentní souhlas. Pokud by došlo k nějakým nesouhlasům, může se pozemková úprava zadrhnout," uvedl pan Hanousek.

I když zatím nejsou vyčísleny náklady, počítá se, že úpravy ve Staré Vsi budou stát 100 až 150 milionů korun.

„Jsou to jen návrhy, stát pak bude pokračovat v dalších krocích. Hrazeno to bude celé ze státní dotace," upozornil na závěr zpracovatel, s tím, že záleží na každé obci, jak se bude snažit prosadit své zájmy.

„Pozemkové úpravy jsou pro obec důležité, ale myslím si, že jejich realizace bude složitá a bude to ještě nějakou dobu trvat. Uvítal bych však lepší zabezpečení proti velké vodě," okomentoval plánovaná opatření jeden z obyvatel obce.