Obec Sedlnice zažije v tomto a příštím roce nebývalý stavební ruch. Už na konci července zde byla zahájena realizace protipovodňových opatření na řece Sedlnici, která potrvá až do konce října roku 2013.

Cílem veškerých aktivit je, jak jinak, zabránit škodám na majetku a především na zdraví a životech obyvatel, kteří žijí v blízkosti vodního toku. Letošní rozsáhlá opatření navážou na dříve vykonané úpravy, a měla by tak zajistit komplexní ochranu obce před povodněmi.

V současnosti je koryto z většiny dimenzováno na pěti-až desetiletou vodu. Po zásahu bude koryto řeky schopné pojmout až dvacetiletou vodu. Dosažení vyšší kapacity by již nebylo, vzhledem k rozsahu záborů a vyvolaným investicím, jako jsou rekonstrukce mostů, přeložky inženýrských sítí či odvádění povrchových vod z ohrázovaného území, reálné a nakonec ani efektivní. „Navržení správného a komplexního řešení bylo velmi obtížné. Z toho důvodu byly při řešení zkapacitnění koryta a zvýšení povodňové ochrany v zájmovém úseku variantně řešeny všechny objekty a následně byla vybrána optimální kombinace technických řešení z pohledu funkčního, finančního a krajinotvorného," přiblížil investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Úpravy koryta budou znatelné

A co avizované úpravy konkrétně zahrnují? Mimo jiné například přesunutí jednoho z mostů, rozšíření a prohloubení koryta, vybudování nových povodňových koryt v místě ostrých meandrů a také zásahy do zeleně v okolí řeky. Veškerá opatření jsou namístě. Řeka Sedlnice má totiž tendenci se každoročně nebezpečně rozvodňovat a lidé v obci při každém větším dešti obezřetně sledují stav hladiny. „Naposledy tady byly povodně vloni, ale při každé větší vodě dochází k zatopení zahrad a sklepů," přiznal starosta Sedlnic František Jordánek a zároveň dodal, že obec samozřejmě dokončení protipovodňových opatření vítá. „Teď probíhá zaměřování a se samotnou stavbou by se mělo začít do tří týdnů," upřesnil na závěr.