Úřad se na nádraží přestěhuje kvůli plánované rekonstrukci stávající budovy úřadu, která má trvat asi deset měsíců. Stěhování úřadu začalo v pondělí.

Až do zmíněného 14. listopadu tak bude úřad uzavřen. V nutných případech mohou obyvatelé použít mobilní telefon na starostu, případně místostarostku.

Provizorní sídlo úřadu bude v nádražní budově v patře nad nádražní halou, vchod do úřadu zájemci najdou hned nalevo po vstupu do haly vstupními dveřmi. (ipa)