Od začátku měsíce dubna je tedy v přízemí budovy studénecké radnice umístěna speciální nádoba, takzvaný E-box. „Do té může každý občan zdarma odložit například nefunkční kalkulačky, staré telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, discmany, MP3 přehrávače a podobně,“ uvedl tajemník studénecké radnice Jiří Moskala.

Hlavním cílem umístění nádoby je, podle slov tajemníka, nejen usnadnění třídění drobných elektrozařízení, ale také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž povětšinou končí na nesprávných místech, tedy v komunálním odpadu. „Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by ale klidně mohl být znovu využit,“ vysvětlil Moskala a dodal: „Když ale bude elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, bude zajištěno, že většina z vysloužilého spotřebiče se opětovně využije. Ušetří se tak nejen přírodní zdroje, ale i životní prostředí.“