„Možnosti zaměstnání zdravotně postižených lidí závisí na jejich zdravotním omezení. I přes zvyšující se počet volných pracovních míst, je stále obtížné najít vhodné zaměstnání pro tyto osoby. Zaměstnavatelé zájem spíše nemají,“ doplnila Blažková. Úřad práce proto zdravotně postiženým věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. „Úřad vyhlašuje dotační programy aktivní podpory zaměstnanosti jako je Podpora zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a občanů se zdravotním postižením nebo Podpora zřizování pracovních míst v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních místech. Nabízíme i možnost pracovní rehabilitace,“ dodala Blažková.

Úřad práce nabízí rekvalifikace podle možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, záleží na zdravotním omezení uchazeče. „Lze zajistit i speciální kurzy pro osoby s výrazným zdravotním postižením v pobytových a rekvalifikačních střediscích v rámci celé republiky, jako je například keramická výroba, košíkářská výroba, zvukový design, masér pro zrakově postižené, obsluha počítačů pro zrakově postižené a podobně,“ vyjmenovala Blažková.

V Moravskoslezském kraji od červa roku 2006 až do letošního září probíhá také projekt ESF nazvaný Příprava na práci, který je určený právě osobám se zdravotním postižením. „V okrese Nový Jičín bylo prozatím do projektu zařazeno 66 osob. Mezi nabízené aktivity projektu patří například pracovně - profesní diagnostika, individuální poradenství, motivační program, kurz základů obsluhy a další specifické rekvalifikace a vytváření dotovaných pracovních míst,“ uzavřela Blažková.

O štěstí v zaměstnání hovoří Erik Špaček (32 let) z Nového Jičína, který je od svých jedenácti let trvale upoután na invalidní vozík. Již šest pracuje v jedné účetní soukromé firmě v Šenově u Nového Jičína. „Každý den pro mě z práce přijedou autem a z ní mě také dovezou až domů. V práci vypisuji a kontroluji doklady našich klientů, správnost účetních zápisů a podobně. Jsem rád, že mám práci. Neumím si představit, že bych jen seděl doma a nic nedělal. Život bez práce je těžký,“ dodal Špaček.