Se stěhováním části oderského městského úřadu se začalo hovořit v souvislosti s rekonstrukcí domů číslo 93 a 95 v Radniční ulici v Odrách, kde v současné době ještě sídlí pracoviště České pošty.

VZNIKNOU KANCELÁŘE

O tom, zda další prostory budovy jsou vhodné pro potřeby městského úřadu, si město nechalo zpracovat materiál, kterým se v pondělí na svém zasedání zabývali oderští zastupitelé. „Celková rekonstrukce znamená odstranění střešního pláště, odstranění veškerých příček, schodiště, stropních konstrukci jednotlivých podlaží, zároveň to znamená nově postavenou střešní konstrukci, nové podlahy nové veškeré příčky. Projekt je upraven tak, aby to bylo vhodné pro kancelářské prostory,“ uvedla Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku oderské radnice.

Na ni navázala tajemnice úřadu Dagmar Vávrová. Ta připomněla, že hlavní část úřadu je v současné době na náměstí v domech číslo 14 a 16, kde kupříkladu ve třech přízemních místnostech jsou špatné kanceláře rozvoje města.

„Jsou v nevyhovujících podmínkách, v zimě, a bez odpovídajícího denního osvětlení. V zadní části přízemí je také společná kancelář pro živnostenský úřad a pro pracovníka krizového řízení. Ta je velmi nevyhovující, protože kancelář krizového řízení má stanovený jednoznačné prvky zabezpečení, které tady vůbec nemáme,“ upozornila tajemnice a poznamenala, že v budově sídlí i vedení města.

Další odbory sídlí na protější straně náměstí v domě číslo 50 a vedle v domě, kde je knihovna. V Kostelní ulici, v objektu kde je městské muzeum pak jsou kanceláře odboru kultury a školství a sídlí tam pracovník muzea. Část odboru a sociálních věcí sídlí ve zmíněném objektu v Radniční ulici, kde je rovněž Oderská městská společnost.

„Ani jedno z pracovišť úřadu není bezbariérově přístupné. Takže občan se sníženou schopností pohybu se do těchto prostor nedostane a pracovníci musí seběhnout k jednání do přízemí,“ upozornila Dagmar Vávrová s tím, že objekt v Radniční ulici jako jediný skýtá možnost k využití k centralizaci činností městského úřadu. Do něj by se podle tajemnice přestěhovaly odbory s přenesenou působností pro výkon státní správy.

Starosta Oder Libor Helis podotknul, že takové využití objektu v Radniční ulici by vyřešilo potřeby úřadu, místostarosta Pavel Matůšů ale upozornil, že součástí materiálu by mělo být, co bude s objekty na náměstí, které úředníci opustí.

O konkrétních případných změnách zastupitelé budou jednat na říjnové pracovní schůzce, kde budou řešit i možné využití dalších dvou objektů ve městě bývalého kina a obchodního domu.