Ročně utratíl Městský úřad Fulnek a organizace města za mobilní služby asi 180 tisíc korun. Není to sice nějaké závratné číslo, ale město hledá úspory, kde se dá. Proto se i v této záležitosti zapojilo do elektronické aukce přes Systém CENTREs a podařilo se mu snížit tyto tyto náklady o více než šedesát procent.

„Jsme s výsledkem maximálně spokojeni,“ uvedla starostka města Jana Mocová a dodala, že takzvané e-aukce město využívá druhým rokem. „Málokterá města řeší tímto způsobem i telekomunikace, ale je vidět, že i u menších měst, jako je to naše, se to vyplatí,“ poznamenala Mocová.

Ta zároveň upozornila, že Fulnek potřebuje snižovat provozní náklady radnice a organizací města, aby měl peníze například na opravy budov, na údržbu komunikací a podobně. „Proto jsme se rozhodli využít tento moderní a očividně efektivní způsob, jak řešit veřejné zakázky,“ doplnila starostka.

Společnost eCENTRE, která pro město zajišťovala komplexní služby, je považována za odborníka na řešení elektronizace veřejných zakázek. „Takto výrazného snížení ceny je možné dosáhnout především díky dvěma aspektům, a to díky centralizovanému zadání veřejné zakázky, tedy sjednocení poptávky za více organizací včetně sjednocení tarifů dle skutečných spotřeb, a dále díky elektronické aukci,“ řekl Roman Pokorný ze společnosti eCENTRE. Výhodou e-aukce je podle něj možnost transparentně on-line snižovat nabídky. „Jednotliví operátoři vidí v internetové aukční síni nejnižší nabídku a snaží se ji podhodit, aby danou veřejnou zakázku vyhráli,“ vysvětlil Pokorný.

„Velmi důležité je kromě sjednocení poptávky a elektronické aukce i přesně zmapovat potřeby organizací, specifikovat zadávací dokumentaci a samozřejmě dohlédnout na to, aby vše probíhalo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ řekla vedoucí finančního odboru fulnecké radnice Vlasta Kovačičová.

Město Fulnek už v loňském roce využilo elektronické aukce na nákup elektřiny a zemního plynu, díky čemuž ušetřilo přes 1,7 milionu korun.