Škola sklízí úspěchy v soutěžích pravidelně. Například naposledy se Vojtovi Kopeckému podařilo vybojovat 4. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády. Dalším takovým příkladem je 3. místo Elviry Bečirovič v krajském kole konverzační soutěže v němčině.

Letos to byla řečnická soutěž Mladý Demosthenes, jejíž patronkou je moderátorka Jana Adámková, zakladatelka Moderátorské školy D3. Účast v soutěži byla škole nabídnuta poprvé a její zástupci nezaváhali a hned uspořádali školní kolo. Do regionálního kola pak postoupily dvě vítězky, které se nakonec sešly v Ostravě v prostorech sportovního gymnázia, aby ukázaly, co dovedou.

Konkurence rozhodně nebyla zanedbatelná. Vždyť přijelo 55 soutěžících z pěti regionů. „Celou soutěží nás provázela právě Jana Adámková. Ta se všech dětí a mladých lidí ihned po prezenci ujala a začala s nimi provádět různá dechová a mluvní cvičení, aby se zbavili případné trémy. Poté následovala jednotlivá vystoupení všech soutěžících ve formě dvou­ až tříminutového projevu,“ přiblížila soutěž učitelka druhého stupně Gabriela Šustalová.

Porota nakonec rozhodla, že novojičínský region bude reprezentovat Tereza Žitníková z 8.C. Její spolužačka, Zuzana Poláková ze 7.C, skončila na 3. místě. „Terezka nás bude reprezentovat v krajském kole, jehož předběžný termín je stanoven na březen letošního roku,“ uzavřela Šustalová.