Dosavadní bílovecký starosta Pavel Mrva připomněl, že ustavující zasedání bylo řádné svoláno v souladu se Zákonem o obcích. „To jest tak, aby se konalo do patnácti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování,“ uvedl Pavel Mrva ( Bílovecké spolky) s tím, že tato lhůta uplynula 19. října 2018, neboť žádný návrh za město Bílovec nebyl podán.

Doplnil, že termín ustavujícího zasedání tedy vycházel mezi 27. 10. 2018 až 5. listopadem 2018 a informace o jeho konání visela na Úřední desce města Bílovec od 23. října 2018.

Poté Pavel Mrva přečetl seznam zvolených zastupitelů města v abecedním pořadí a konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva města, omluveno je osm zastupitelů. Kromě Petra Klimka (Bílovecká 15), jenž uvedl jako důvod zahraniční dovolenou, žádný další zastupitel důvod nepřítomnosti neuvedl.

Aby bylo zastupitelstvo usnášeníschopné, muselo by být přítomných nejméně osm zastupitelů. V sále jich ale sedělo jen sedm. Šest zastupitelů ve volbách vítězné Bílovecké 15 a jejich dva koaliční partneři chyběli. Starosta tak naznačil, že ze zákona musí zasedání ukončit. „Je mi velice líto, že musíte být svědky této šaškárny a ukázky arogance moci,“ pronesl Pavel Mrva k desítkám přítomných lidí v sále s tím, že s výjimkou omluveného Petra Klimka se určitě někteří další mohli zasedání zúčastnit. „Mrzí mě, že si neváží vašeho času,“ dodal mimo jiné Pavel Mrva.

S komentářem se přidala také místostarostka Sylva Kováčiková (SN), která je zastupitelkou osmé volební období. „Velice si vážím přízně voličů, proto nedokáži pochopit, že nově zvolení členové zastupitelstva prostě nepřijdou,“ uvedla Sylva Kováčiková a dodala, že zákon o obcích uvádí, že zastupitel je povinen účastnit se zasedání zastupitelstva. Místostarostka poté připomněla, že existuje zákonná lhůta na svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva. „V této lhůtě, jsme se nevyhýbali, abychom vyšli vstříc druhé straně, která dnes nepřišla. Jenomže žádný termín jim nebyl dostatečně vhodný,“ řekla Sylva Kováčiková.

Za nepřítomné zastupitele Bílovecké 15 poté vystoupila první náhradnice na post zastupitelky Romana Řezníčková, která přečetla vyjádření členů Bílovecké 15 k tomu, co se událo. „V tento den jsou někteří zvolení zastupitelé časově vytíženi a nemohou se tohoto důležitého ustavujícího zasedání zúčastnit. Tuto skutečnost jsme oznámili zástupci města a potvrdili na schůzce se zástupci Bíloveckých spolků. Na této schůzce došlo k dohodě se stávajícím starostou Pavlem Mrvou na náhradním termínu ustavujícího zasedání,“ přečetla mimo jiné Romana Řezníčková.

Starosta se ohradil proti tvrzení, že s ním byl dohodnut náhradní termín „Na schůzce jsme byli přítomni asi patnáct minut a pouze jsem apeloval, že by zasedání mělo proběhnout v zákonné lhůtě. Nový termín nebyl stanoven na základě dohody ale diktátu,“ podotkl starosta Pavel Mrva.

Zhruba po hodině čekání Pavel Mrva zasedání ukončil.