Během uplynulých dvanácti měsíců v areálu skončilo 1968 exemplářů a oproti roku předchozímu jde o sedmnácti procentní nárůst. „Z tohoto počtu bylo 54 procent po vyléčení a rehabilitaci vypuštěno zpět do volné přírody,“ informuje stanice s tím, že část přijatých zvířat nadále zůstává v držení, především jde o oba druhy ježků. „Jde o rekord, který nás nikterak netěší,“ přiznávají ekologové z Českého svazu ochránců zvířat Nový Jičín sídlící v pooderské obci.

Naopak velkou radost jim udělala návštěvnost, konkrétně její výrazný nárůst. Do Domu přírody Poodří v Bartošovicích, jež je součástí stanice, zavítalo loni 14 099 návštěvníků a jedná se o meziroční čtrnácti procentní nárůst. „Z celkového počtu návštěvníků je více než polovina dětí v rámci ekovýchovných programů,“ dodává záchranná stanice, která v roce 2018 oslavila 35 let od svého založení. Celkem prošlo stanicí přes 28 000 zvířat, zastoupeno bylo 272 druhů.

Pro bližší informace k činnosti i podpoře organizace mohou zájemci navštívit webové stránky www.csopnj.cz či www.dumprirody.cz.