V roce 2021 přijali ve stanici 2365 živočichů. V porovnání s předchozím rokem je to o 35 živočichů více. Nejvíce bylo ptáků, a to 1421 jedinců, dále 928 savců, 15 plazů a jeden obojživelník.

Novojičínští ochránci přírody uvádějí, že nejvíce přijali ježků západních, celkem 443, dalšími často přijímanými živočichy byly poštolka obecná, rorýs obecný, zajíc polní, kos černý, ježek východní, netopýr hvízdavý, holub hřivnáč, káně lesní, veverka obecná a kachna divoká 66.

„Těchto jedenáct druhů tvoří jednašedesát procent všech příjmů,“ upřesňují ochránci přírody.

Stará oderská cesta u Heřmanic u Oder nabízí příjemnou rocházku i v mrazivých lednových dnech.
Stará oderská cesta je příjemným místem pro výlet, zdobí ji nové ovocné stromy

Nejvíce přijatých zvířat bylo, jako každoročně, z Moravskoslezského kraje – jednalo se celkem o 2119 živočichů. „Moravskoslezský kraj také stanici poskytuje tradičně nejvyšší peněžní podporu,“ poznamenávají provozovatelé bartošovické záchranné stanice.

Zajímavostí je, že v případě příjmu ježků západních zaznamenali pracovníci stanice nejvyšší úbytek, ze všech druhů živočichů. Loni jich bylo oproti roku 2020 o 55 méně. O 34 méně bylo rehků domácích, o 32 méně bylo poštolek a o 27 se snížil počet přijatých kalousů ušatých.

Dům ve Slovenské ulici v Novém Jičíně, kde kdysi býval známý filmový klub, viditelně chátrá.
Prodej se nekonal. Budova bývalého novojičínského filmového klubu dál chátrá

Největší nárůst ochránci přírody zaznamenali u ježků východních, o 33 kusů, u kachen divokých přibylo 32 kusů, u kosů černých 31 kusů a počet netopýrů hvízdavých se zvýšil o 28 kusů. Podobně se zvýšil počet zajíců polních či holubů hřivnáčů.