Již během čtyř dnů se podařilo ve vsi zlikvidovat obrovské nánosy bahna a naplavenin. „Byly odstraněny zátarasy na mostech a vyčištěno koryto potoka,“ uvedla Ilona Stavinohová z obecního úřadu s tím, že zničený chodník a nejvíce poškozenou cestu se již podařilo opravit. Kromě samotných postižených občanů pomáhali z odstraňováním následků živelné pohromy jejich rodiny, kamarádi, sousedé. Obrovský kus práce odvedl místní sbor dobrovolných hasičů.

Velká voda nepoškodila žádný z domů tak, že by musel statik nařídit demoliční výměr, většina povodní zasažených rodin zůstala bydlet v patrech svých domovů. I přes nepříjemnou událost nemají pracovníci obecního úřadu žádné indicie, že by se chtěl zdejší občan po bleskové povodni z Bernartic odstěhovat.

Odvoz odpadů byl nejtěžším úkolem

Když se Ilona Stavinohová ohlédne za poslední tři měsíce zpět, prioritou bylo pro úřad zajistit rychlou pomoc. „Aby vše probíhalo bez zmatků, aby poškození občané věděli, že se mohou na náš úřad kdykoliv obrátit,“ doplnila Stavinohová. Nelehkým úkolem bylo pro obec zajistit odvoz povodňového odpadu.

Velkou oporou a pomocí byly pro obec vojáci a organizace jako jsou Člověk v tísni, ADRA, Červený kříž, ale nejen ty. „Mnoho neznámých lidí nabídlo pomoc finanční i materiální. Pracovníci Krajského úřadu byli svým chováním velmi vstřícní, snažili se nám pomoci,“ dodala pracovnice obecního úřadu. Na druhou stranu byla, podle vyjádření Stavinohové, finanční pomoc Bernarticím ze strany státu nedostačující.