Jízda na kole patří mezi vyhledávanou činnost, do které se zapojují nejmladší děti, často ještě předškolního věku i senioři. A proto si snad žádné větší město nedovolí nemít pro takovéto nadšence zřízeny speciální stezky, na nichž by se mohli cyklisté bezpečně oddávat svému koníčku. Všechno má však své meze a pravidla. Na jejich dodržování dohlíží strážníci v čele s Pavlem Kudelou, velitelem městské policie Bílovec.

„Cyklisty pravidelně sledujeme, provádíme i kontroly, kdy zjišťujeme, jestli jsou předpisově vybavení, nejsou-li pod vlivem alkoholu či drog a zda-li mají svá kola správně osvětlena,“ uvedl Kudela. „Přestupků evidujeme opravdu málo. Nechci, aby to vyznělo tak, že se jim dostatečně nevěnujeme, ti cyklisti jsou stejně jako kobylky. Jen si myslím, že těch různých cyklotras a cyklostezek není v blízkosti Bílovce tolik,“ dodal. Bílovec v tomto ohledu funguje jako centrum, ze kterého vybíhá množství stezek do okolních vesnic a obcí, takže si cyklisté spíše vybírají tyto oblasti zasazené do přírody, než samotné město.