„Plánujeme, že se s jednou kamerou budeme pohybovat po Bílovci a místních částech. Druhou budeme používat na dlouhodobější monitorování předem vytipovaného místa, které vybereme spolu s Policií České republiky,“ přiblížil velitel Městské policie Bílovec Pavel Kudela.

Město permanentně hlídají čtyři kamery, dvě rozmístěné na věži kostela svatého Mikuláše na Slezském náměstí, další na severní straně budovy zámku a u křižovatky ulic Ostravská a 17. Listopadu. „V průběhu využívání pevně umístěných kamer vznikla poptávka sledovat i místa, kam tyto kamery nedohlédnou, a kam se přesunuly nežádoucí kriminologické jevy. Zájem je monitorovat různá parkoviště, hřbitovy, parky, prostor před školami či odvrácené zdi budov. V případě potřeby mohou kamery sledovat i lokality s výskytem černých skládek,“ dodal velitel Kudela.

Kamery využívají špičkovou technologii. Jsou umístěny v kovových boxech s odolnými konzolami pro uchycení ke zdi nebo na sloup. Obsluha komunikuje se stroji pomocí Wi-Fi systému, kdy lze díky softwaru prohlížet i stahovat zaznamenaný obraz. Ten, kdo by chtěl tohoto mechanického hlídače oslepit, má smůlu, zařízení je totiž chráněno autoalarmem, který při zaznamenání napadení spustí sirénu a vyšle SMS zprávu přímo městské policii.

Bílovec získal na tento projekt dotaci v rámci Krajského programu prevence kriminality Moravskoslezského kraje na rok 2009, prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. Dotace činila 218 tisíc korun. Město ze svých zdrojů dofinancovalo zbytek, tedy 54 tisíc korun.