„V Muzeu budou k vidění předměty, které občané nalezli na svých půdách a které odkazují na běžný život v Bílovci v dobách minulých. Máme zde i překvapení v podobě unikátního nálezu kovové schránky s texty z roku 1938, ve kterých se tehdejší občan Bílovce vyjadřoval k dobovému dění. Další perličkou výstavy bude představení sbírky dámského prádla, které bylo náhodně objeveno při rekonstrukci střechy jednoho z domů v bílovecké památkové zóně,“ popisuje zajímavosti nové výstavy Eva Ševčíková, ředitelka Kulturního centra Bílovec.

Mlynář Jeroným.Mlynář Jeroným.Zdroj: Lenka Hatlapatková

Hurá do mlýna

Zážitkové prohlídky mlýna budou pak zahájeny v sobotu 26. června speciálním programem, pro zájemce je však již nyní připraveno hned několik dalších prázdninových termínů, na které si mohou prohlídku rezervovat. „Dřevěným větrným mlýnem německého typu z roku 1878, který je jedním z posledních svého druhu, provede přítomné samotný mlynář a nebude chybět ani oblíbená ochutnávka dobového pečiva a ukázka řemeslné práce kováře,“ pokračuje Eva Ševčíková s tím, že kulturní centrum nabízí v době prázdnin po předchozí domluvě rovněž prohlídky vyhlídkové věže na bíloveckém náměstí nebo komentované prohlídky kaple sv. Barbory a historického jádra města s kastelánem zámku, které budou uskutečněny během prázdnin. Všechny informace návštěvníci naleznou na stránkách icko.kcbilovec.cz, kde si mohou rovnou koupit vstupenku na vybranou prohlídku.

„Všechny tyto aktivity letos podnikáme pod záštitou 700. výročí založení města Bílovce a vnímáme je jako letní historický festival. Ten bude navíc obohacen dvěma většími akcemi, a to Hradozámeckou nocí (31. 7.) a Živou historií Bílovce (28. 8.). Ty budou uskutečněny na nádvoří zámku a připravujeme zde i doprovodný program. Kromě toho bychom v rámci těchto dvou akcí rádi veřejnosti představili nové publikace, které jsme v tomto jubilejním roce vydali, a to Stručné dějiny města Bílovce od založení až do roku 2020 z pera dlouholetého kronikáře města Zdeňka Kuchty a fotografickou publikaci Petra Nastálka Bílovec obyčejně i neobyčejně, která obsahuje vítězné fotografie amatérských fotografů, kteří se v posledních 5 letech zapojili do této fotografické soutěže. Návštěvníci si budou moci zakoupit pamětní minci vydanou k tomuto významnému jubileu, ale i další tematické předměty. Současně bude u těchto dvou akcí možnost vyjet historickým Tatrabusem (po předchozí rezervaci) na kostýmovanou prohlídku větrného mlýna. U příležitosti konání Hradozámecké noci bude veřejnosti zpřístupněna nová zámecká expozice s názvem Skrytý středověk,“ dodává ředitelka.

V srpnu vedení Kulturního centra Bílovce plánuje nainstalovat také čtyři velkoformátové billboardy s unikátními fotografiemi z dějin města nalezené ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně na Slezské náměstí. To vše pod záštitou 700 let založení města Bílovce.

„S ohledem na epidemickou situaci rozhodlo vedení města již na jaře, že oslavy 700. výročí založení města neuspořádáme tak, jak jsme původně plánovali – velkou akcí na náměstí a nádvoří zámku se spoustou atrakcí a hudebním vystoupením. Občané Bílovce však přesto mohou slavit s námi, a to nejen jeden den, ale hned několik týdnů! Prostřednictvím Kulturního centra v Bílovci a Kuratoria zámku Bílovec jsme připravili řadu menších, ale krásných akcí a do oslav se zapojily i další subjekty a organizace na území města, za což jsme velmi rádi. Věřím, že každý si najde to, co ho bude zajímat a bavit nejvíce,“ dodává starostka Bílovce Renata Mikolašová.

Kaple.Kaple.Zdroj: Lenka Hatlapatková

Předběžný seznam aktivit letního festivalu k oslavám 700 let města Bílovce:

červenec

21. 6. až 31. 10. Výstava v muzeu: Poklady z půd aneb střípky z dějin Bílovce

3. 7. (14.00 a 15.30): Mlýn, který putoval krajinou – zážitková prohlídka

17. 7.(14.00 a 15.30): Mlýn, který putoval krajinou – zážitková prohlídka

17. 7. (16.00): Procházka historickým Bílovcem s kastelánem Eduardem Valešem

24. 7. (14.00): Komentovaná prohlídka kaple sv. Barbory

31. 7. (14.00): Hradozámecká noc

31. 7. (13.00, 15.00 a 17.00): Vyjížďka Tatrabusem na komentovanou prohlídku větrného mlýna

srpen

7. 8. (14.00 a 15.30): Mlýn, který putoval krajinou – zážitková prohlídka

14. 8. (17.00): Procházka historickým Bílovcem s kastelánem Eduardem Valešem

21. 8. (14.00 a 15.30): Mlýn, který putoval krajinou – zážitková prohlídka

28. 8. (14.00): Živá historie Bílovce

28. 8. (13.00, 15.00 a 17.00): Vyjížďka Tatrabusem na komentovanou prohlídku větrného mlýna

28. 8. (14.00): Komentovaná prohlídka kaple sv. Barbory 

září

4. 9. (14.00 a 15.30): Mlýn, který putoval krajinou – zážitková prohlídka

18. 9. (14.00 a 15.30): Mlýn, který putoval krajinou – zážitková prohlídka