O více než polovinu klesl v průběhu posledních let počet spáchaných trestných činů na území Bílovce. Zatímco v roce 2014 evidovali policisté ve městě 121 trestných činů, z toho například 27 vloupání, letos to bylo už „jen“ 57 těchto případů včetně tří vloupání.

Podle informací z města dochází k výraznému poklesu trestných činů v Bílovci již od roku 2013, čemuž napomáhají nejen strážci zákona městské a státní policie či instalovaný kamerový systém, ale též preventivní akce zaměřené na nejohroženější skupiny lidí, tedy na děti a seniory.

V uplynulých dvou letech se městu osvědčil také asistent prevence kriminality. Od nového roku posílí řady městské policie další dva noví asistenti, kteří budou v rámci pochůzkové činnosti pomáhat lidem přímo v ulicích města. „Pracovníky nám zprostředkoval Úřad práce v Bílovci,“ uvedl velitel Městské policie Bílovec Pavel Kudela.

Ti budou ve městě dohlížet například na bezpečnost dětí na cestách či úředníků a návštěvníků místních úřadů, kontrolovat, zda nedochází ke vzniku černých skládek a stejně tak budou i odhalovat závady či jiná poškození na veřejných zařízeních v parcích, na hřištích a jiných veřejných prostranstvích.

PREVENTIVNÍ AKCE

Díky nízké kriminalitě se může Bílovec soustředit především na prevenci, a to prostřednictvím různých přednášek a besed nejen ve školách. „Školáky pravidelně zveme na služebnu městské policie, kde jim přednášíme o rizikách jak v dopravě, tak v běžném životě.

Dohlížíme na projekt dopravní výchovy na školách s názvem Získej průkaz cyklisty, který je určen žákům čtvrtých tříd základních škol. Tím vyvrcholí výuka dopravní výchovy a žáci dostanou při závěrečných praktických testech možnost dokázat svoje znalosti jak v dopravní teorii, tak v praktickém provozu.

Po úspěšném absolvování získají průkaz cyklisty,“ popsal jeden z programů pro děti Pavel Kudela a dodal, že na řadě preventivních akcí spolupracují také s Policií České republiky.

Aktuálně se může Bílovec pochlubit nejnižší kriminalitou v historii města. Svědčí o tom nejen počet evidovaných trestných činů, ale také fakt, že od roku 2013 nedošlo ve městě ke spáchání žádného z nejzávažnějších trestných činů, kterými jsou například vražda, vydírání či loupež.

„Nedošlo ani k žádnému znásilnění, kuplířství, není zde zaznamenána extremistická nebo organizovaná trestná činnost,“ potvrdil vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci Jaroslav Švábík. Ten dále také uvedl, že se s místními obyvateli snaží při řešení různých záležitostí vycházet především v dobrém.

„Snažíme se pátrat po příčinách drobných prohřešků, nikoliv občany hned za každou cenu pokutovat. A společně s vedením města vytváříme trvalý, bezpečný a příjemný prostor pro život všech obyvatel Bílovce,“ poznamenal Jaroslav Švábík.

Nízkou kriminalitu samozřejmě vítají i obyvatelé města, kteří podle odpovědí ve statistických dotaznících uvádí, že se v Bílovci cítí bezpečně.