„V budově mateřské školy na Wolkerově ulici a v budově základní školy na Komenského ulici v Bílovci město nechá provést zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce. Realizací projektů dojde ke snížení spotřeby energie a ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov,“ upřesnila rozsah prací Radmila Hadaščoková z oddělení regionálního rozvoje Městského úřadu Bílovec.

Na projekt, ktreý má přinést úsporu energie ve školce přispěje Evropská unie z Fondu soudržnosti téměř 4,3 milionu korun a Státní fond životního prostředí (SFŽP) České republiky 251 tisíci korunami. Na druhý projekt, týkající se školy na Komenského ulici, město získalo z peněz Evropské unie 16,4 milionu korun a skoro milion korun ze SFŽP. Předpokládaný termín ukončení prací na obou objektech je letošní konec října.