Doby, kdy tělocvik byl jedním z nejoblíbenějších předmětů, jsou již dávno pryč. Přišli na to i pedagogové na bíloveckém gymnáziu, kteří se rozhodli, že musí jít jinou cestou než jen hodinovým kopáním do míče, nebo přidělováním známek za splnění stanovených tělesných výkonů, aby tělesná výchova studenty opět bavila.

Na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci si vyučující tělesné výchovy uvědomili, že cesta k popularizaci pohybu a následné přijetí zdravého životního stylu mládeží je během na dlouhou trať,“ naznačil pedagog gymnázia a bílovecký zastupitel Pavel Mrva, jenž byl jedním z autorů projektu, jehož hlavní myšlenkou byla motivace žáků k pohybu. „Pohrůžkou špatné známky mohu sice také motivovat, ale je to motivace krátkodobá a zcela jistě není vhodná pro získání celoživotního kladného vztahu k pohybu. Cílem tvůrců projektu je, aby se pohyb stal každodenní součástí života žáků, to znamená, aby došlo k naplnění pojmu výchova,“ vysvětlil Mrva a podotknul, že nejlépe motivuje osobní zájem.

Pedagogové proto na škole uspořádali dotazníkovou akci, z níž zjistili, jak by si žáci představovali hodiny tělesné výchovy. Největší poptávka byla po činnostech souvisejícími s pojmem bodybuilding.

Škola krátce poté naplánovala vybudování celkem čtyř nových učeben. „Ve dvou učebnách je naplánována výstavba posilovny a spinningového sálu. Tam si žáci budou moci pod odborným vedením zvyšovat svoji fyzickou kondici. Třetí učebna má sloužit pro kompenzaci fyzického zatížení a nápravu zdravotních oslabení. Poslední novou učebnou je takzvaná multimediální učebna pro teoretickou výuku. V ní si žáci budou sami vypracovávat své osobní tréninkové plány, které budou následně realizovat v již zmíněných prostorách,“ upřesnil projekt bílovecký pedagog a poznamenal, že k vypracování tréninkového plánu poslouží specializovaný software, který bude mimo jiné zpracovávat údaje z měřičů tepové frekvence.

Celkové náklady na projekt se vyšplhaly na 1,8 milionu korun, na jeho realizaci se škole podařilo získat peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Nové prostory škola uvede do provozu v průběhu ledna. „Doufáme, že se tímto projektem zlepší podmínky pro výuku tělesné výchovy na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci a zároveň to bude účinným nástrojem pro motivaci studentů k pohybu,“ uzavřel Mrva.