Jak uvedl na stránkách místního zpravodaje starosta Bílova Zdeněk Fusik, akce navazuje na komplexní pozemkovou úpravu, která se v obci uskutečnila v minulých letech, a nyní dochází na realizaci společných zařízení.

Komunikace se nachází v jižní části katastru Bílova a vede kolem Hájenky kolem dálnice, poté pod dálnicí a dál směrem na Studénku.

V příštím roce se má realizovat stavba další hlavní polní cesty a vodní nádrže. V případě polní cesty se jedná o komunikaci začínající u místního fotbalového hřiště. Odtud povede kolem rozhledny směrem na Studénku a bude končit na hranici katastru obce Bílova pod dálničním mostem.

Investory těchto projektů jsou Státní pozemkový úřad a Ředitelství silnic a dálnic.