„Není to adekvátní náhrada, ale chtěli jsme dětem připravit alespoň nějakou zábavu, když už mají prázdniny. A moc nás těší, že děti, mnohdy i s rodiči, se do našeho šifrování hojně zapojily,“ říká ředitelka DDM Bílovec Pavla Grodová, která od července převzala vedení DDM Bílovec a od 1. října byla na základě výběrového řízení oficiálně jmenována ředitelkou.

A jak vlastně funguje dům dětí bez dětí? „Loni v létě jsme ještě zrealizovali všechny připravené tábory, začátkem října pak doprovodný program na naší zahradě ke 130. výročí železniční tratě Bílovec–Studénka a hned na konci prvního říjnového týdne, kdy pro DDM začíná školní rok, přišel stop stav. Většinu připravených kroužků jsme tak vůbec neotevřeli. V září začalo fungovat jen 13 z celkem 51 kroužků, a i ty v říjnu přešly do online výuky. Oficiálně máme registrováno 109 členů, což je zhruba šestina z běžného počtu. Pro srovnání v roce 2019 jsme měli 57 kroužků a 623 účastníků. Věříme však, že se nám podaří děti a rodiče přilákat zpět, děláme pro to maximum. Využili jsme čas, kdy jsme zavření k malování, úklidu a malým opravám. A samozřejmě plánujeme spoustu akcí a pevně doufáme, že se nám alespoň část z nich podaří zrealizovat. V tuto chvíli již máme připravený program pro šest příměstských a jeden pobytový letní tábor a plánujeme také den otevřených dveří v září, kde bychom rodičům a dětem rádi znovu představili všechny aktivity, které nabízíme,“ vyjmenovává naplánované akce ředitelka.

Online hodiny, tréninky i doučování

Oceněné děti za šifrování.Oceněné děti za šifrování.Zdroj: DDM BílovecUzavření trápí všechny domy mládeže i střediska volného času. Vzniklo tak několik společných projektů, které nabízejí nejrůznější aktivity pro děti. Jedním z nich jsou i stránky www.mitkamjit.cz, kde se registroval i DDM Bílovec. Jsou zde různé únikové hry, výtvarné návody, recepty i sportovní tréninky a další.

„My prostřednictvím těchto stránek nabízíme dětem například taneční tréninky, ale zveřejnili jsme zde také záznam první online soutěže prima hlas, kterou jsme realizovali před Vánocemi a návod na jeden pokus. Kromě toho jsme se zapojili také do doučování dětí z celé ČR prostřednictvím KAZ (klub anonymních záškoláků) a nabízíme rovněž doučování i zhruba desíti bíloveckým dětem, které projevily zájem. I v těchto případech by rodiče mnohem radši upřednostnili osobní setkání jeden na jednoho před online doučováním, ale to nyní není možné. Pokud by se povolilo alespoň toto, pomohlo by to určitě i našim zpěvákům a hudebníkům a možná i dalším,“ pokračuje Pavla Grodová, která v DDM působí již 2,5 roku, nastoupila sem jako pedagog volnočasových aktivit. Dříve působila také v organizaci zabývající se vzděláváním dospělých lidí a dva roky pracovala také jako personalistka. 

Naposledy se s dětmi sešli před Vánocemi

Naposledy zažily místnosti DDM Bílovec dětský smích před Vánocemi na akci baňkování, kdy se mohlo sejít až deset lidí. Od té doby zde znějí dětské hlasy jen prostřednictvím počítačů a telefonů, které přenášejí online lekce.

Aktivity dětí v DDM Bílovec.Aktivity dětí v DDM Bílovec.Zdroj: DDM Bílovec

„Naši pedagogové jsou pravidelně v kontaktu i s našimi patnácti mladými instruktory, které jsme na začátku školního roku pracně dali dohromady a byli bychom neradi, kdybychom o ně přišli. Spolupracují s námi už i na programové nabídce letních táborů. Nově jsme v DDM zavedli také bezplatné páteční cvičení živě s trenérkou mažoretek pro širokou veřejnost, a to od 18 hodin. Přihlásit se může přes facebookové stránky DDM takřka kdokoli. Další novinkou na DDM je software Domeček, jehož licenci jsme nedávno zakoupili. V tomto systému budeme mít veškerou evidenci kroužků, táborů akcí, včetně přihlášek a plateb. Už se se vším seznamujeme a požádali jsme o předání zkušeností také kolegy s SVČ Odry, kteří nám vyšli vstříc,“ dodává ředitelka DDM Bílovec, kde nyní působí pět pedagogů, šestý nastoupí počátkem dubna, a dva nepedagogičtí pracovníci, z toho jen tři lidé jsou zde na plný úvazek.

Šifrování.Šifrování.Zdroj: DDM Bílovec

Plánů má nová paní ředitelka spoustu. Ráda by zapojila DDM Bílovec do mezinárodních projektů Erasmus+ pro mládež, uspořádala pobytové tábory pro děti i v lokalitách mimo Bílovec nebo dokonce v zahraničí a láká ji také myšlenka založit klub pro svobodné rodiče, ať již maminky nebo tatínky, s dětmi, kteří by zde našli nejen možnost kvalitního využití volného času, ale možná i vzájemnou pomoc.