Práce na úpravách terénu a výsadba stromů a keřů, byly zahájeny už v únoru, ve čtvrtek 21. května si projekt převzali členové Českého svazu ochránců přírody ze Studénky, kteří se tři roky o nově vysazenou zeleň budou starat a budou ji kontrolovat.

Všechny práce byly financovány z Operačního programu životního prostředí, samotná realizace stála asi 2,4 milionu korun. Projektová manažerka z ČSOP ze Studénky Magda Zapletalová k projektu sdělila, že nejprve bylo potřeba vybagrovat sníženiny, díky kterým vzniklo pět uměle vytvořených tůněk. Následovala samotná výsadba stromů různých druhů, jako jsou duby, buky nebo olše.

„Důvodů, proč tato biocentra a biokoridory vznikají je více, není to pouze o zadržování vody v krajině, i když ta je v poslední době také velmi důležitá. Podporuje se tak biodiverzita v lokalitách, které byly dříve intenzivně hospodářsky využívané nebo naopak nepřístupné,“ uvedla Magda Zapletalová.

Ta také doplnila, že jedním z velkých problémů současné krajiny je monokulturní hospodářství a nebo naopak porosty, které jsou těžko přístupné jak pro člověka, tak pro živočichy, kteří žijí v oblasti.

Na Novojičínsku vznikají podobná biocentra a biotopy mimo jiné i z toho důvodu, že se v CHKO Poodří vyskytuje chráněný brouk páchník hnědý.

Lucie Syrovátková