Středeční seriál Deníku:
Domy s historií

Asi málokdo, kdo přijde na nákup na městskou tržnici v Novém Jičíně tuší, že budova naproti nepatřila v minulosti k nejoblíbenějším místům. Sídlila v ní totiž městská věznice.

Ta vznikla při západních hradbách ve druhé polovině 19. století a měla dominantní rozměry, jak je patrné z dochovalé staré fotografie.

Historicky asi nejtragičtější období věznice nastalo po roce 1945, kdy se v tomto nechvalně proslulém zařízení konaly lidové soudní tribunály a následně v padesátých letech procesy s politickými vězni komunistického režimu. Věznice se tehdy stala součástí Krajského soudu v Novém Jičíně.

Na dochovaných plánech se připomínají jména místností jako desinfekce, skladiště oděvů, strážnice, kaple, prádelna či kanceláře. Jednotlivé cely zahrnovaly převážně první, druhé a třetí patro jednotlivých křídel komplexu.

Počátkem šedesátých let dvacátého století představitelé města rozhodli o zbourání komplexu budov a zahlazení stop krvavých zločinů komunistického režimu. Přesto se část západního křídla a ohradní zdi vězeňského objektu společně s několika fotografiemi zachovala do dnešních dnů.

V dochované části bývalé věznice dnes obyvatelé Nového Jičína a jeho návštěvníci naleznou zahradní centrum či rehabilitační zařízení a v suterénu hudební klub.

(Zpracováno ve spolupráci s Muzeem Novojičínska)

Středeční seriál Domy s historií:
30. června: Z bývalé starostovské vily je nyní knihovna