Ve znamení jedniček letos zažívá nejvýznamnější chvíle nejmladší obec na Novojičínsku, Libhošť. Dne 1. ledna 2011 se dočkala vytouženého osamostatnění od Nového Jičína a o měsíc později, v úterý 1. února, si zastupitelstvo zvolilo vedení obce.

Stejně jako projevili zdejší občané nadprůměrný zájem v loňském referendu, ve kterém vyslovili „ano“ osamostatnění, či v nedávných komunálních volbách (účast téměř 74 procent), potvrdili i zájem o ustavující zastupitelstvo. Ve společenském sále v Pohostinství u Kolářů se i přes tuhé mrazy v úterý o osmnácté hodině jen stěží našlo volné místo. „Dovolte, abych vás přivítal na historickém, po dlouhé době ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Libhošť,“ zahájil schůzi Vlastimil Bořuta, dočasný správce obce. Vedení kompletního patnáctičlenného zastupitelstva se poté ujala Veronika Blažková a podle jednacího řádu zahájila jednání slibem zastupitelů. Vůbec první zastupitelkou Libhoště v novodobé historii se stala Miloslava Blažková, která byla po svém slibu, stejně jako všech zbývajících čtrnáct zastupitelů, místními občany obdařena potleskem. Ten se ostatně linul napěchovaným sálem během večera ještě mnohokrát.

Krátce poté již došlo na samotnou veřejnou volbu starosty a místostarosty. Návrh na post nejvyšší padl jen jeden a zněl Helena Šimíčková z SNK-Cesta města. Ta získala podporu jedenácti hlasů, tři, včetně Heleny Šimíčkové, se zdrželi.

Starostka pochválila občany

Ve svém prvním proslovu poděkovala zastupitelům za podporu, kterou jí dali, a také občanům za hojnou účast v komunálních volbách. „Dali jste najevo, že vám na samotné obci Libhošť záleží, že s touto obcí budete nějakým způsobem určitě aktivně spolupracovat a že vám není lhostejné, jak budeme obci řídit. Za to vám opravdu děkuji,“ pronesla čerstvá starostka a jedním dechem dodala: „Nebudu vám teď slibovat hory doly, protože by to bylo nezodpovědné. Dokud neprovedeme nějakou analýzu našich možností, našich finančních prostředků, tak na nějaké sliby je zatím času dost.“

Také volba uvolněného místostarosty proběhla hladce, když zastupitelé hlasovali o jediném kandidátovi, a to Milanu Honešovi z SNK-Nezávislí pro Libhošť. Podpořili ho všichni jeho kolegové ze zastupitelstva.

„Věřím, že v zastupitelstvu i radě vytvoříme tým, který Libhošť povede a potlačí skutečně dopředu. Nebude to jednoduché. Víte, že obec není zřízena. Je nová a musíme zařídit vše od základního vybavení, potřebujeme zaměstnance, abyste si v krátké době vyřídili v obci, co potřebujete,“ řekl Honeš krátce po svém zvolení.

Poté přišla na řadu volba zbývajících tří členů obecní rady. Místa obsadili Jaroslav Šimíček, Aleš Hána a Martin Skalík, všichni z SNK-Cesta z města. Na ustavujícím zastupitelstvu se podařilo obsadit také tři předsednická křesla výborů. Kromě zákonem daného finančního (předseda Martin Hanzelka – SNK-Za rozvoj a prosperitu Libhoště) a kontrolního výboru (předseda Dagmar Michálková – SNK-Nezávislí pro Libhošť) se po vzájemné dohodě všechny tři strany rozhodly na vytvoření výboru pro rozdělení majetku (předsedou je místostarosta Honeš). Proč, to vysvětlila starostka Šimíčková: „Čeká nás ještě velmi důležitý úkol, a to je rozdělení majetku mezi Novým Jičínem a námi. Protože jsme si vědomi náročnosti této záležitosti a tohoto procesu, tak jsme se domluvili, že by bylo vhodné zřídit pro tuto činnost speciální výbor.“

V současné době nedošlo fyzicky k žádnému převzetí, a obec tak neví, s jakými nemovitostmi a majetkem může disponovat. „Momentálně jedeme na rozpočtové provizorium. Hospodaření obce bude možné nějakým způsobem nastavit až v měsíci září, kdy se všechno vypořádá, přepočítá a bude stanoven koeficient na rozpočtové určení daní. Do té doby nemůžeme činit nějaké neuvážené kroky,“ přiznala Deníku ve svém prvním starostovském dni Helena Šimíčková s tím, že v prvním roce je prioritou zařídit bezproblémový chod obce.