Přestože byl velký sál kulturního domu v Bílovci zaplněný téměř do posledního místa, chladná atmosféra byla evidentní, a bylo patrné, že za zasedacími stoly proti sobě sedí dvě velmi znesvářené strany. To se potvrdilo v bodu Připomínky občanů, který byl na programu ještě před volbami funkcionářů a radních, a to zejména v příspěvku Pavla Mrvy, v té chvíli ještě starosty Bílovce. Uvedl, že podle stávající situace se nové vedení města bude muset opírat o jediný mandát ČSSD.

„Jelikož si myslím, že lživá, pomlouvačná kampaň této strany překročila veškeré hranice slušnosti, nemohu podpořit svým hlasem žádného kandidáta ČSSD. Velmi mě mrzí, že jsou tací, kteří o tuto podporu stojí a dokonce se o ni opírají,“ řekl Pavel Mrva.

Obdobně se vyjádřila i končící místostarostka Sylva Kováčiková. „ČSSD si v letošní volební kampani v Bílovci sáhla na politické a lidské dno. Nerespektování zákonů, lživá, pomlouvačná a urážející kampaň vytvořila ve městě tolik nenávisti, že se s ČSSD nedá v rámci zastupitelstva spolupracovat,“ vysvětlila Sylva Kováčiková jeden z důvodů, proč nebude hlasovat pro nové vedení města.

Renáta Fialová, jediná zastupitelka ČSSD, poté vystoupila s prohlášením ČSSD k předvolební kampani. „Předvolební kampaň skončila a je třeba ukončit zbytečné slovní přestřelky a věnovat se práci pro město Bílovec. Plně si stojíme za všemi výroky uvedenými na hlavních letácích. Pravdivost těchto tvrzení je doložena oficiálními dokumenty,“ četla mimo jiné Renáta Fialová.

Následovala slova o lžích i trestních oznámeních, stejně jako požadavek, aby zastupitelé ukončili hádky a začali společně jednat.

Po krátké přestávce začaly očekávané volby funkcionářů. Na starostu navrhl Petr Klimek, zástupce ve volbách vítězné Bílovecké patnáctky, Renatu Mikolašovou. Sám pak odmítl návrh Pavla Mrvy, jenž navrhoval na starostu jeho. Renata Mikolašová ještě před volbou zdůvodnila své rozhodnutí přijmout nabídku. „Byla pro mě obrovská čest mít možnost pečovat společně s vámi o naše město se vší pokorou, slušností a odpovědností,“ řekla mimo jiné Renata Mikolašová. Pro to, aby vedla Bílovec v roli starostky další čtyři roky, bylo dvanáct z patnácti zastupitelů.

Místostarostou, který bude pro funkci uvolněný, se stal Zbyněk Bajnar (Bílovecká patnáctka), funkci neuvolněné místostarostky bude vykonávat Renáta Fialová. Do počtu pěti doplnili Radu města Bílovce Petr Klimek a Antonín Illík (ODS).

První ustavující zasedání, které se konalo 1. listopadu, tehdejší starosta Pavel Mrva zrušil, neboť osm zastupitelů, tedy nadpoloviční většina, se omluvilo. Důvod uvedl jediný Petr Klimek. Jednalo se o všechny zastupitele současné „koalice“.