Bylo krátce po sedmé hodině večerní, když v Kostelci, části Fulneku, vyšel průvod, v jehož čele šli hasiči s naší státní vlajkou a hasičským praporem, za nimi kráčeli členové vyhrávající kapely Děrničanka, kterou následovaly roztančené mažoretky z Bílovce. Kromě zástupců vedení města Fulneku šly v průvodu desítky obyvatel Děrného, mezi nimiž bylo i plno dětí s lampiony.

Průvod po chvíli došel k pomníku, kde všechny přítomné přivítal Petr Daňa, člen osadního výboru Děrné, který setkání organizoval. Na to předal slovo starostce Fulneku Radce Krištofové.

„Osobně se domnívám, že je velmi dobře, že taková setkání a připomínky jsou neustále živé, protože si myslím, že bychom si měli stále připomínat historii, a tu možná nejhroznější historii o to více. Všechny naše děti by měly vědět, co se dělo, a měli bychom se chovat tak, abychom toto už nikdy nedopustili," uvedla mimo jiné Radka Krištofová.

Dva miliony sovětských vojáků

Pamětník války Jaroslav Moravec poté sdělil, že boje za osvobození tehdejšího Československa trvaly déle než osm měsíců a nasazeno do nich bylo přes dva miliony sovětských vojáků. „Spolu s nimi bojovali vojáci ukrajinští, maďarští, polští a v západních Čechách to byla americká armáda," řekl Jaroslav Moravec.

Zároveň upozornil, že po boku sovětské armády bojovali také příslušníci prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu pod vedením generála Ludvíka Svobody a že československý sbor byl začleněn do 38. armády generála Moskalenka. Jaroslav Moravec také připomněl, že v bojích za osvobození Československa padlo přes 140 tisíc sovětských vojáků.

V tažení od Buzuluku až do Prahy bojovalo 12 tisíc československých vojáků. „Neustále je třeba si připomínat miliony těch, kteří padli v bojích, těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech, a také starce, ženy a děti, jež zahynuli v zázemí," podotkl Jaroslav Moravec.

Osvobozování Fulneku

Přítomní se pak ze zápisů v kronice, které Jaroslav Moravec přečetl, dozvěděli, jak probíhalo počátkem května 1945 osvobozování Fulneku. „Německá armáda se opevňuje na zámeckém a jelením vrchu a na výšinách nad klášterem. Na zámku sídlí štáb fašistické moci pro Moravu. Fronta se přibližuje 2. května, u silnice Kujavy – Pustějov je svedená těžká tanková bitva, na bojišti zůstává pět německých a tři sovětské tanky," citoval ze zápisků kronikáře Jaroslav Moravec.

Podle zápisků Rudá armáda postupovala na Děrné a Lukavec, mezitím se ve Fulneku organizovala německá obrana. Zámecká věž sloužila jako pozorovatelna. „Německé dělostřelectvo zahajuje palbu na sovětské vojáky, ti začínají pálit k večeru z Kaťuší od Děrného. Palba zasáhne zámecký dvůr, domky pod klášterem a okolí školy. Češi se ukrývají ve sklepech u paní Oravové. Je tam až čtyři sta osob. Ve Fulneku hoří náměstí a hotel Jelen," pokračoval ve čtení Jaroslav Moravec.

Němci ještě 4. května vyhodili do vzduchu mosty a začali ustupovat z Fulneku, kam 5. května vstoupila sovětská armáda. „Město hoří, Fulnek prochází také tankové vojsko prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu, které osvobozovalo Ostravu. Při osvobozování Fulneku padlo devatenáct rudoarmějců, devětaosmdesát civilistů a neznámý počet německých vojáků," přečetl Jaroslav Moravec bilanci bojů o Fulnek.

Dne 8. května podle kronikáře přijela do Fulneku národní stráž a začala zajišťovat pořádek, bezpečnost a výživu obyvatel. Sovětská armáda tenkrát darovala vagon mouky. Jaroslav Moravec pak vyzval všechny přítomné, aby památku těch, kteří ve válce padli, uctili minutou ticha. Ve Fulneku se včera uskutečnila další velká vzpomínková akce, vedení města pak odpoledne objíždělo místní části a tamní pomníky. Poslední vzpomínková akce na území Fulneku by měla být v pátek 8. května ve 13 hodin v místní části Lukavec.