Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout tváře Charty 77, například Ladislava Hejdánka, Bedřicha Placáka, Jaroslava Šabatu, Václava Havla, Martu Kubišovou či Jiřího Dienstbiera. Na šestnácti panelech jsou k vidění fotografie, které povětšinou pořídila tehdejší Státní bezpečnost, a také dokumenty, které přibližují jak tehdejší sledování takzvaných „objektů“ probíhalo.

Ivan Janík z Novojičínské otevřené společnosti v úvodu řekl, že lidé, o nichž je výstava, věděli do čeho jdou. „Měli odvahu překonat svůj strach i s vědomím následků, které jejich nemlčení může způsobit,“ uvedl mimo jiné Ivan Janík.

Lubomír Sazovský, jenž je také členem předsednictva Masarykova demokratického hnutí klubu v Kopřivnici uvedl, že výstava Nemohli jsme mlčet je nejen připomenutím situace v bývalém Československu, ale je zároveň zdviženým varovným prstem. „Přál bych si, abychom my starší, odcházející nemuseli připomínat mladším, přicházejícím, proč nemají svobodu, proč nemohou studovat, cestovat a proč se musí každý každého bát,“ řekl.

Poté poděkoval starostovi Nového Jičína Stanislavu Kopeckému, který nad výstavou převzal záštitu, Pavlu Bártkovi, řediteli Beskydského divadla, jenž poskytl pro konání výstavy prostory, a také novojičínskému zastupiteli Jaroslavu Perútkovi, jenž s pomocí KDU-ČSL výstavu organizoval.

Jaroslav Perútka krátce řekl také důvody, které ho vedly k uspořádání výstavy. „My, starší zapomínáme, nebo i chceme zapomenout, a ti mladí se pak nedovědí. Takže to dělám proto, aby my, co jsme zažili, jsme nezapomněli, a ti, co nezažili, aby se dozvěděli,“ řekl Jaroslav Perútka a dodal, že i to byl důvod, proč se snažili do instalace zapojit studenty.

Pro Novojičínský deník pak Jaroslav Perútka sdělil, že už organizoval výstavu o kardinálu Josefu Beranovi ve farním kostele. „To jsou výstavy, které vytvořil Ústav pro výzkum totalitních režimů. Zkontaktoval jsem se s nimi a oni, když mají zajímavou výstavu, se ozvou, jestli to chci. Na podzim mám domluvenou výstavu o Václavu Havlovi,“ doplnil Jaroslav Perútka.

Putovní výstava Nemohli jsme mlčet bude k vidění ve foyer Beskydského divadla v Novém Jičíně do 18. června.