DOMY S HISTORIÍ

Valentin Kostelník byl průkopníkem textilní výroby na severní Moravě a od roku 1840 měl ve Frenštátě pod Radhoštěm výrobnu plátna. Byl veřejně činný a prosadil se také jako osvícený vlastenec a politik. V roce 1861 se stal předsedou Občanské besedy a dočkal se zvolení do zemského moravského sněmu, kde zastupoval obyvatele měst Frenštát pod Radhoštěm, Příbor a Fulnek. O dva roky později se stal prvním českým starostou Frenštátu pod Radhoštěm, který hovořil česky. Kostelník po čas svého šestiletého působení na radnici zavedl češtinu jako úřední jazyk. Dnes jej připomíná busta na průčelí domu a nápis Valentin Kostelník, osvícený vlastenec a politik, 15. 11. 1815 – 11. 11. 1891.

Pamětníci mohou dům znát jako bytový dům, jenž po roce 1989 získali zpět původní vlastníci. Jednu dobu v jeho prvním patře fungovala výstavní síň, v současné době v něm lze nalézt obchod, holičství, fotoslužby a ve sklepních prostorách restauraci.