„Stanoveny byly jasnější podmínky pro přidělování bytů v DPS, nové ceny nájemného a povinnost žadatelů o pronájem bytu v DPS využívat služeb pro rodinu a domácnost, jako je například úklid, nákup, zajištění léků a podobně,“ informoval místostarosta Petr Faldík v Bíloveckém zpravodaji.

Žadatelé o byt v DPS z Bílovce a jeho místních částí mají přednost před ostatními. Minimální měsíční nájem u bytů v 1. až 6. nadzemním podlaží je nově stanoven na 40 korun za metr čtvereční. V 7. nadzemním podlaží činí tato částka 20 korun za metr čtvereční. Ti, kteří mají zájem o přidělení bytu nebo o prodloužení nájemní smlouvy, musejí využívat služeb pro rodinu a domácnost, a to v minimální ceně 300 korun na měsíc. „Důvodem pro zvýšení nájmu je, že finanční prostředky ze současných nájmů nestačí pokrýt náklady na provozní výdaje, údržbu a nutné investice do DPS,“ vysvětlil Faldík a vzápětí dodal, že takto nově vzniklé příjmy z nájmu budou vloženy zpět do DPS k úhradě těchto nákladů.

Město dále zamýšlí zateplit obvodový plášť a strop budovy, a dále vyměnit okna a dveře. Tato investiční akce, s názvem Obnova objektu DPS, by měla přijít na asi 4 miliony korun. „Podle výsledků zpracovaného energetického auditu budovy DPS toto řešení sníží spotřebu energie na vytápění o třicet procent,“ uzavřel Faldík s tím, že město se snaží na akci získat finanční prostředky.