Bylo 6. května 2010, když se Hladkými Životicemi prohnala vichřice. Nebýt jí, včerejší událost by se jistě neuskutečnila a v jiné podobě by se odehrála třeba až za deset let. „Nějakou dobu už byl kříž našikmo, pak přišla vichřice a celá makovice i s křížem spadla," sdělil Dalibor Ravčuk, geodet, který společně s několika dalšími lidmi přišel včera kolem poledne do kanceláře starostky Obecního úřadu Hladké Životice, kde byl svědkem uložení poselství příštím generacím.

V útrobách makovice, jež před dvěma roky z věže kostela spadla a rozbila se, totiž našel Hubert Šula, farář v Hladkých Životicích, kovovou schránku, v níž byly dokumenty, které tam tenkrát zanechali bývalí obyvatelé obce. Jednalo se o pětistránkový německy psaný dokument, který vyhotovilo, jak na něm bylo uvedeno, představenstvo obce Životice u Fulneka 7. října v roce 1870.

Právě tento dokument, mince a jeden gulden, vše pečlivě zabalené, třímal Hubert Šula v dlani, když dorazil na Obecní úřad Hladké Životice.

„To jsou originály, které musíme vrátit zpátky," upozorňoval farář Šula přítomné ve chvíli, kdy zaměstnanci firmy, jež opravovala věž, přinesli dvě mosazná pouzdra. Po balíčku, který vložil Hubert Šula, tam zástupci obce dali poselství obce, kde je uvedeno, co se vybudovalo, jako kupříkladu dálnice nebo nové náměstíčko.

„Vkládáme odznáček Poodří, jehož Her bez hranic jsme se poprvé zúčastnili, odznak Hladkých Životic a pohlednici obce, dáváme tam také fotografie z různých akcí, které jsme obnovili nebo jsme začali dělat, napříkald z vítání občánků, z koštu pálenek, z posezení s jubilanty," uvedla starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková.

Svíci do schránky nedali

Přítomní do tubusů přidali také nějaké vizitky a článek z Novojičínského deníku o otevření nového náměstíčka. Vzhledem k tomu, že začínal školní rok, vložila kronikářka obce do schránky papír se jmény letošních prvňáčků i s jejich podpisy. Nechyběly rovněž současné platné mince.

„Je škoda, že jsme v bance nesehnali nic s ražbou letošního roku," poznamenala starostka Ravčuková, která ještě chtěla vložit do jedné ze schránek pamětní svíci, ale Milan Hajlman z dodavatelské firmy jí to rozmluvil. „To by se tím teplem, které tam občas je, mohlo roztopit," vysvětlil Milan Hajlman, jemuž tedy dala starostka svíci na památku.

Naplněné tubusy pak přítomní přenesli před budovu úřadu, kde již čekaly desítky obyvatel obce. Těm starostka přečetla poselství pro budoucí generace a vypočetla, co vše je v tubusech uloženo. Poté pracovníci hranické stavitelské firmy obě schránky zaletovali, vynesli do věže a uložili do makovice, kterou usadili a připevnili na ni kříž. „Věříme, že to tak aspoň dvě stě let vydrží," podotkla s úsměvem starostka Ravčuková.